Makrá Excel

Čo je to Excel makro | Ako urobiť Excel makro | Nahrávanie Excel makra | Spustenie makra | Vytvoriť tlačidlo pre makro | Uloženie zošita s makrom | Otvoriť Excel podporujúci makrá


Excel makrá urýchlujú vykonávanie opakujúcich sa úloh v Exceli. Vďaka makrám vieme ušetriť veľa manuálnej práce. Ak napríklad denne strávite v Exceli 1 hodinu manuálnej práce, ktorá sa dá zautomatizovať pomocou Excel makier, môžete ušetriť ročne až 250 hodín!

Makrám sa podrobne venujem aj vo video kurze Excel, ktorý si môžete zdarma a bez záväzkov vyskúšať.

Čo je to Excel makro

Microsoft VBA je programovací jazyk pre Microsoft Office, ktorý nám umožňuje programovať v aplikáciách ako Excel, Word atď. Ak sa naučíte základy VBA, budete ich môcť neskôr využiť nielen pre Excel, ale aj pre iné programy MS Office. My sa v týchto lekciách zameriame na Excel.

Vo VBA sa programuje pomocou makier. Slovo makro pochádza z gréčtiny a je to skratka slova makro inštrukcia. Ide o združenie viacerých inštrukcií. Napríklad, združenie inštrukcií môže byť:

 1. Označ bunku.
 2. Vyplň ju červenou farbou.
 3. Označ bunku vľavo od označenej bunky.
 4. Vyplň ju modrou farbou.

Na to, aby nám Excel rozumel, keď mu zadáme podobné inštrukcie, budeme sa musieť naučiť, ako takéto inštrukcie napísať v jazyku VBA.


Ako urobiť Excel makro

Makro môžeme vytvoriť dvomi spôsobmi:

 1. Nahrávanie Excel makra priamo v hárku
 2. Vytvorenie makra vo VBA Excel

Výhodou nahrania makra priamo v hárku Excelu je rýchlosť. Nevýhodou je, že nahrať môžeme všeobecne iba veľmi jednoduché makrá. Kvôli tejto limitácií je lepšie sa VBA naučiť a mať tak možnosť napísať akékoľvek makro podľa našej potreby.

Tretím spôsobom tvorby makra je kombinácia predošlých dvoch spôsobov - nahranie makra v hárku a následné upravenie vo VBA editore. Tento spôsob je mnohokrát ten časovo najefektívnejší, pretože kombinujeme rýchlosť a flexibilitu.


Nahrávanie Excel makra

Pozrime sa najprv, ako môžeme makro jednoducho v Exceli zaznamenať. Ako príklad mám v bunkách nejaké hodnoty.

Hodnoty Excel

Povedzme, že chceme nahrať makro, ktoré nám urobí tri zmeny naraz:

 1. Zmení písmo označenej bunky na tučné.
 2. Zmení farbu písma označenej bunky na červenú.
 3. Zmení veľkosť písma označenej bunky na 14.

Pre spustenie nahrávania makra klikneme v záložke Zobraziť na Makrá a vyberieme Zaznamenať makro...

Nahravanie makra Excel

Vyskočí nám okno, v ktorom môžeme makro pomenovať a prípadne priradiť klávesovú skratku. Môžeme tiež vybrať, pre ktorý zošit chceme, aby táto makro bola dostupná. Môžeme pridať aj popis pre toto makro.

Zmeníme iba meno na Príklad1 a klikneme OK.

Nahravanie makra Excel priklad

Po kliknutí OK sa Excel nachádza v režime záznamu. Zaznamenáva každú činnosť, ktorú vykonáme. Preto nič neklikajte ani nepíšte. Len to, čo chcete zaznamenať v makre:

 1. Klikneme na záložku domov a v nej klikneme na Tučné.
 2. Klikneme na .
 3. Zvolíme veľkosť písma na 14 ... .
 4. Pre ukončenie záznamu klikneme na štvorček dolu vľavo v spodnej lište Excela.

Krok 1

Urobit makro Excel 1

Krok 2

Urobit makro Excel 2

Krok 3

Urobit makro Excel 3

Krok 4

Urobit makro Excel 4

Výborne! Naše makro je nahrané.

Ak by ste chceli vytvoriť komplikovanejšie makrá, pozrite sa na článok VBA Excel alebo si otvorte videá, ktoré som pripravil v online kurze.


Spustenie makra

Ak by sme chceli rovnako zmeniť písmo aj napríklad Martina, myšou klikneme na jeho meno.

Priprava spustenia makra

Makro spustíme v záložke Zobraziť kliknutím na Makrá > Zobraziť makrá.

Spustenia makra

V okne, ktoré nám vyskočí klikneme na Spustiť.

Spustenie makra Excel

Vidíme, že meno Martin sa nám zmenilo presne podľa inštrukcii v našom zaznamenanom makre.

Spustene makro

Dôležité: Po použití makra sa nedá vrátiť späť. Excel teda nevie vrátiť činnosť, ktorú pre nás makro vykonalo. Preto pred tým, ako makro spustíte sa uistite, že naozaj chcete vykonať inštrukcie, ktoré makro obsahuje.


Vytvoriť tlačidlo pre makro

Na to, aby sme pre spustenie makra nemuseli vždy kliknúť na záložku Zobraziť a potom na Makrá a potom vybrať makro a kliknúť na spustiť, môžeme pre makro vytvoriť špeciálne tlačidlo.

Klikneme hore vľavo na dole smerujúcu šípku a zvolíme Ďalšie príkazy...

Tlacidlo pre Excel Makro

V otvorenom okne, pod Oblasť výberu príkazov klikneme na Makrá.

Prisposobit panel s nastrojmi makro

Následne vykonáme tri kroky:

 1. Klikneme na makro, pre ktoré chceme tlačidlo pridať.
 2. Klikneme na Pridať >>
 3. Klikneme na OK

Prisposobit panel s nastrojmi makro Excel

Pribudlo nám nové tlačidlo v ľavom hornom rohu Excelu. Toto tlačidlo spúšťa makro Príklad1.

Tlacidlo pre makro Excel


Uloženie zošita s makrom

Ak by sme chceli toto makro použiť aj nabudúce, budeme musieť náš zošit (Excel) uložiť špeciálnym spôsobom.

Klikneme na záložku Súbor, zvolíme Uložiť ako

Pri ukladaní musíme zvoliť Zošit programu Excel podporujúci makrá (*.xlsm)

Ulozit zosit podporujuci makra


Otvoriť Excel podporujúci makrá

Ak po uložení a zavretí Excelu s makrami ho skúsime otvoriť, vyskočí nám žltá lišta s upozornením. Klikneme na Povoliť obsah a tým sa makrá aktivujú a môžeme ich začať používať.

Otvorit Excel Makra

Ak máte zošit Excelu od niekoho neznámeho napríklad z nejakej stránky, ktorá nie je veľmi dôveryhodná, zvážte, či chcete makrá zapnúť (teda Povoliť obsah). Makrá totiž môžu obsahovať vírus. Vždy je lepšie otvárať zošit s makrami len od spoľahlivého zdroja.

Ak máte záujem naučiť sa viac o makrách a VBA, pozrite sa na ukážkové videá môjho online kurzu, ktorý si môžete vyskúšať zdarma po prihlásení sa do svojho účtu na hlavnej stránke Easy Excel.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!