Tabuľky v Exceli

V tejto sekcii sa pozrieme na Excel tabuľky. Ukážeme si, ako vytvoriť tabuľky a ako s nimi efektívne pracovať.

Excel tabuľky nám umožňujú rýchlejšie analyzovať dáta. Môžeme napríklad dáta v rámci tabuľky zoradiť alebo filtrovať rýchlo a efektívne.

Kontingenčné tabuľky sú veľmi dôležitými pomôckami pri práci s dátami v Exceli. Dajú mám môžnosť dynamicky v priebehu sekúnd prehodiť stĺpce na riadky, hodnoty na kategórie, atď.

Porovnanie dvoch tabuliek v Exceli využijete, či už chcete porovnať hodnoty, alebo vyhľadať hodnoty z jednej tabuľky v druhej.

Kontingenčná tabuľka z dvoch hárkov sa dá krásne využiť, pokiaľ máme údaje na viacerých hárkoch a chceme z nich vytvoriť jednu kontingenčnú tabuľku. Túto istú metódu využijeme aj vtedy, ak máme údaje na jednom hárku ale v rôznych tabuľkách.


Úvod do Excel tabuliek

Celý život sa niečo učíme. Učíme sa rozprávať, chodiť, písať – inými slovami, učíme sa veci, ktoré nám majú pomôcť na našej ceste životom. To isté platí aj pre Excel tabuľky, ktoré sa stali základom pracovného života. Dnes je zvládnutie programu Excel rovnako dôležité pre dospelých, ako je pre dieťa naučiť sa rozprávať.

Tento článok slúži ako úvod do témy tabuliek v Exceli. Podrobné články a návody s obrázkami nájdete v článku Excel tabuľky a v článku kontingenčné tabuľky.

Kontingenčné tabuľky

V dnešnej dobe narastá potreba ovládať Excel tabuľky tak rýchlo, pretože sa s nimi stretávame skoro v každom zamestnaní. Ak pracujete s tabuľkami častejšie, určite ste sa už stretli aj s kontingenčnými tabuľkami, ktoré sa zameriavajú na prehľadnú vizualizáciu vzájomného vzťahu dvoch či viacerých štatistických premenných.

Kontingenčné tabuľky sú využívané snáď v každom pracovnom odvetví, ale pritom málokto ich vie používať. Nie je to pritom nič zložité. Program Excel je prehľadný a práca v ňom nie je náročná – najmä, ak je k dispozícii skúsený odborník, ktorý vám v rýchlosti vysvetlí všetky potrebné základy.

Ako sa naučiť kontingenčné tabuľky

Na naučenie kontingenčných tabuliek máme dve možnosti:

· Bežné dochádzkové kurzy

· Online kurzy Excelu

Jedným z problémov bežných dochádzkových kurzov býva ich dostupnosť a tiež časová relácia, ktorá je pre pracujúcich ľudí náročná a v niektorých prípadoch nezvládnuteľná.

Naopak Excel kurzy online sú ideálnou voľbou pre každého, kto má málo času a nechce nikam dochádzať. Jednou z najväčších výhod online kurzov je ušetrenie času a financií na cestovanie. Hovoríme o čase, ktorý strávite v dopravných zápchach či už vo svojom aute alebo v hromadnej doprave. K tomu sa samozrejme pripočítajú náklady spojené s prepravou, ako je napríklad kúpa cestovného lístku či náklady spojené s nákupom pohonných hmôt. Nie je rozumnejšie využiť tento čas v pohodlí svojho domova, v prostredí, kde sa cítime najpríjemnejšie?

Samozrejme, je to aj o šetrení energie. Je pohodlnejšie sa po dlhom dni v práci uvelebiť do pohodlného kresla s počítačom či s tabletom, ako po práci tráviť dlhý čas v neosobných kancelárskych priestoroch a plne sa sústrediť na odborný výklad. Excel tabuľky vyžadujú sústredenie a chuť sa učiť a je samozrejme zrejmé, že po dlhom pracovnom dni či čase strávenom v škole sa nedostaví potrebná pozornosť.

Opakovanie je matkou múdrosti

Napriek tomu, že je program Excel prehľadný a po získaní potrebných prvotných skúseností celkom jednoduchý, kontingenčné tabuľky nie je možné zvládnuť hneď na prvýkrát bez žiadnych problémov. Vždy je rozumné sa k získaným znalostiam vracať.

Na dochádzkových kurzoch sa tento problém rieši prostredníctvom poznámok, ktoré si členovia píšu počas výkladu. Veľkou výhodou kurzu Excelu online však je, že sa ku danému problému môžete vrátiť kedykoľvek budete potrebovať. Nie je žiadnym problémom vrátiť sa ku spracovaniu údajov, k potrebným operáciám alebo si pustiť celý kurz od úplného začiatku. Žiadne zbytočné poznámky, ktoré sa môžu stratiť alebo zničiť. Lekcie sú nepretržite a kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť.

Výhody a nevýhody učenia sa kontingenčných tabuliek cez internet

Všetci dobre vieme, že na každom kurze je veľmi potrebné sústredenie a stopercentná pozornosť, aby sme preberanému učivu dokonalo pochopili a zvládli ho. Po celom pracovnom dni však pozornosť a sústredenie začínajú viaznuť a človek sa pristihne pri tom, že túžobne myslí na pohodlné kreslo či na teplú šálku čaju. Pri online kurzoch však toto nebezpečenstvo nehrozí. Kontingenčné tabuľky budete preberať rýchlosťou, ktorá vyhovuje práve Vám a nie je problém výučbový kurz na chvíľu prerušiť a dať si prestávku.

Atmosféra na bežných kurzoch vie byť poriadne nákazlivá. Človek sa rýchlo nadchne pre nový projekt a hneď vidí koľko nových a zaujímavých vecí sa naučí a využije ich vo svojom pracovnom či bežnom živote. Ste v jednej miestnosti s inými ľuďmi, cítite nadšenie a ste plne odhodlaný sústrediť sa na všetko, čo sa počas najbližších hodín naučíte. S únavou však pomaly odchádza všetok optimizmus a nadšenie a ostáva len prázdne bzučanie, ktoré vypĺňa všetko navôkol. Ak sa Vám aj podarí plne sa sústrediť a udržať si optimizmus počas celého kurzu, postupne to vyprchá s príchodom domov a s predstavou bežných domácich povinností a prác.

Vďaka online kurzu Excel tabuliek Vás nadšenie neopustí ani po prvých lekciách, pretože nebudete zavalený prácou. kurz dokonale rešpektuje vaše tempo a potreby a preto sa Vám bez problémov dokáže prispôsobiť. Ste to práve Vy, kto bude regulovať a určovať svoje pracovné tempo. Vďaka praktickým úlohám sa môžete do preberaného učiva dostať bez problémov a hneď skúšať nové veci a nápady, ktoré online kurz kontingenčných tabuliek poskytuje. Objavíte nielen nové tipy a nápady, ale zvyknete si pracovať v programe Excel, ktorého znalosť je dnes vyžadovaná na takmer každom pracovisku.

Pri dochádzkových kurzoch sa tiež neraz stáva, že prednášajúci si sám spomenie na rôzne zážitky či skúsenosti, ktoré však s preberanou témou súvisia len okrajovo a neposkytujú dôležitý nadhľad. Samotný seminár sa potom zbytočne naťahuje a oberá svojich poslucháčov o drahocenný čas a energiu. Pri Excel online kurzoch sa takýto jav skutočne nestáva. Navyše jeho obrovskou výhodou je dbanie na individuálne tempo klienta, ktorý môže počas výkladu sám skúšať v programe Excel všetky veci, o ktorých sa v online seminári hovorí.

Bežné kurzy nemôžu dbať na osobné tempo svojich poslucháčov a všetko sa preberie v kocke a veľmi rýchlo. Samozrejme, poslucháči majú možnosť si prejsť doma všetky úlohy, ktoré boli súčasťou seminára, ale často už po vyčerpávajúcom teoretickom výklade nemajú dostatok síl na prevedenie praktických úloh. Pri online kurze kontingenčných tabuliek môžu priamo skúšať a vytvárať podľa návodu obsiahnutého v jednotlivých kurzoch.

Online kurz je priamo určený pre ľudí, ktorí majú záujem a chuť naučiť sa pracovať v programe Excel, ale nemajú čas sa zúčastňovať dlhých seminárov, ktoré im ukrajujú z voľného času. Lekcie si môžete pustiť v pohodlí domova a skúšať všetky návody podľa svojho osobného tempa a časových možností. Kontingenčné tabuľky využijete vo svojom pracovnom živote a naučíte sa pracovať s programom, ktorý je dnes bežne vyžadovaný takmer v každom pracovnom prostredí.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!