Excel príklady

V tejto sekcii si vytvoríme rôzne Excel príklady z praxe. Napríklad:

Percentá výpočet - pomôže nám vypočítať percentá v Exceli.

Excel sviatky - tabuľka pre hodnoty sviatkov v Exceli.

Smerodajná odchýlka - slúži na výpočet, ako široko sú v danej množine rozložené hodnoty. V Exceli existuje vzorec, ktorý nám smerodajnú odchýlku vie rýchlo vypočítať.

Dochádzka Excel - jednoduchá a účinná tabuľka pre sledovanie a záznam dochádzky. Na konci článku si môžete tiež stiahnuť pripravenú šablónu pre záznam dochádzky.

Kalendár v Exceli - univerzálny kalendár na plánovanie dovolenky, sledovanie dochádzky a podobné využitia.

Excel šípky - ukážeme si, ako môžeme vytvoriť v bunkách šípky, ktoré graficky znázornia zmeny čísliel.

Vážený priemer Excel - ak majú rôzne hodnoty rôznu dôležitosť, použijeme vážený priemer pomocou funkcie SUMPRODUCT.

Výpočty pracovných dní v Exceli so sviatkami alebo bez nich:

Excel nie je ľahký program

Každá nová činnosť je na začiatku náročná, nech sa nám po čase zdá akokoľvek jednoduchá. Nie je žiadnym divom, že už počas výučby na základnej či strednej škole sme si oveľa ľahšie osvojili poznatky, ktoré sa k nám dostávali prostredníctvom riešenia príkladov alebo praktických cvičení. Človek si dokáže zapamätať až 90% poznatkov, ktoré sám vyskúša a zákonitosti, o ktorých sa sám presvedčí si zapamätá na celý život. Inak tomu nie je ani keď sa snažíme naučiť pracovať v novom programe alebo sa učíme ovládať nové prvky.

V kníhkupectvách a na internete sa nachádza množstvo príručiek, ktoré sa vám budú snažiť vysvetliť ako pracovať s tabuľkovým softvérom Excel. Príručky vysvetľujú každú časť programu, nájdete v nich návody ako používať vzorce, vytvoriť grafy, názorné ukážky aj vysvetlenia každej funkcie, na ktorú by ste mohli počas práce s programom Excel natrafiť.

Avšak, učiť sa pracovať a ovládať program pomocou príručiek je naozaj ťažké a len malá skupina ľudí, ktorá po príručke určenej na výučbu programu, program skutočne aj zvládne a naučí sa v ňom bez problémov pracovať. Prečo je to tak? Prečo je naučiť sa pracovať s novým programom oveľa jednoduchšie pomocou praktických príkladov ako spoľahnúť sa na knihy, v ktorých sú obsiahnuté vysvetlenia každej časti programu Excel?

Naučiť sa teoretické poznatky nikdy nebolo tak úplne jednoduché. Množstvo termínov, ktoré je potrebné si zapamätať a operácií, ktoré jedna bez druhej nedávajú absolútne žiadny zmysel. Navyše sa jedná o program Excel, ktorý väčšina užívateľov používala na jednoduchú tvorbu tabuliek.

Odrazu prichádzajú zložitejšie grafy, zložitejšie spracovania dát a použitie vzorcov. Ani sa nebudeme čudovať ak sa bežnému užívateľovi hneď po prvej kapitole a prebraní základných poznatkov vytvorí v hlave dokonalý chaos z termínov, ktoré nebude vedieť logicky spojiť a nebude chápať základné vzťahy a súvislosti. Ak by bolo také jednoduché naučiť sa ovládať programy z kníh dostupných na každom kroku, robil by to každý. Pracovanie v programe Excel však nie je o jednoduchom prebraní poznatkov, ale o zvyknutí sa na nový program a o intuitívnom spájaní nových vedomostí. Ako sa teda pustiť do výučby nového programu?

Ako Excel na príkladoch zrýchli učenie

Jednoduchou odpoveďou je neustále skúšanie a praktické učenie sa. Hoci sa mnohým užívateľom zdá program Excel náročný a nepochopiteľný a práci v ňom sa vyhýbajú vymýšľaním rôznych výhovoriek, v skutočnosti je program Excel jednoduchý a jeho ovládanie značne intuitívne. Je však pravdou, že na to, aby ste v programe Excel naučili pracovať je potrebné pochopiť základné veci a naučiť sa základné úkony. Všetko ostatné je už len o ustavičnom precvičovaní a tiež o premýšľaní nad operáciami a funkciami, ktorým sa práve venujete.

Príklady a praktické precvičovanie je vhodné pre každého začiatočníka, ktorý sa pripravuje na prácu s programom Excel, ale aj pre skúsenejších pracovníkov, ktorý už základy majú zvládnuté a ďalej sa chcú venovať tvorbe zaujímavých a podnetných grafov či používaniu vzorcov, ktoré značne uľahčujú a zjednodušujú prácu s dátami.

Program Excel je zameraný na prácu so získanými dátami, ktoré potrebujeme dať rýchlo do prehľadnej podoby. Umožňuje nám tiež zdieľať tabuľky s kolegami a tak pracovať súčasne na jednom projekte a tak urýchliť jeho ďalšie smerovanie. Na všetky úkony je však potrebné naučiť sa pracovať s programom.

Excel príklady, vďaka ktorým zvládnete a lepšie pochopíte prácu s programom Excel, sú vždy vytvorené tak, aby ste si krok po kroku opakovali staré znalosti a postupne pridávali nové poznatky a skúsenosti. Veľmi veľa ľudí vždy vyľakajú náročné úlohy, pred ktoré sú odrazu postavení. Nedokážu si poradiť s dizajnom zložitejšieho grafu alebo s komplexným spracovaním dát v programe Excel. Ale žiadny z týchto úkonov náročný nie je.

Príklady pre Excel nadväzujú na seba

Často si neuvedomujeme, že zložité pracovné úkony sú len zmesou jednoduchých príkladov, ktoré ste určite na začiatku učenia sa práce v novom programe bez problémov zvládli. Ak zvládnete základy, nie je žiadny dôvod obávať sa, že nezvládnete ani operácie, ktoré sú zložitejšie. Dôležité je vždy odhodlanie a vynachádzavosť.

Ak sa už rozhodnete učiť sa program Excel prostredníctvom príkladov, nikdy nezabúdajte na dôležité pravidlo, ktoré musí byť vždy pri výučbe dodržané – nové príklady musia vždy nadväzovať na predchádzajúce, ktoré ste zvládli a ich riešenie pre vás už nepredstavuje žiadny problém.

Program Excel je logický a jednotlivé témy na seba nadväzujú, preto nie je možné zvládnuť náročné operácie v programe bez pochopenia jednoduchých. Pokiaľ sa v príklade vyskytuje časť, ktorej nerozumiete a nedokážete sa cez ňu dostať, venujte jej zvýšenú pozornosť a riešte danú problematiku, kým sa nedostanete k riešeniu. V opačnom prípade bude na vás stále rovnaký problém vyskakovať z programu neustále a riešenie ďalších príkladov nebude prichádzať do úvahy.

Vždy treba mať na pamäti, že práca s programom nie je monotónne sa učenie faktov, poučiek a vzorcov. Práca s programom sa nedá zvládnuť inak ako bez praktického riešenia príkladov, rovnako ako sa matematika nedá naučiť jednoduchým naučením sa všetkých matematických vzorcov, ktoré práve v danej chvíli potrebujeme. Pár minút riešenia príkladov denne vám dá oveľa viac ako čítanie poučiek či kníh o programe Excel. Váš mozog si oveľa rýchlejšie dokáže zapamätať úkony, ktoré prakticky robí ako len monotónne pozeranie sa na popísané stránky kníh.

Máte problém s tvorbou grafov? Využite príklady, ktoré sú na tvorbu grafických zobrazení zamerané. Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, všetky príklady, ktorými postupne prejdete v budúcnosti oceníte. Už sa nebudete musieť báť, keď na vás pred dôležitou poradou vyskočí úloha grafického spracovania získaných dát – s grafmi a tabuľkami si vďaka príkladom, ktoré vyriešite poradíte oveľa jednoduchšie a rýchlejšie ako predtým.

Učenie sa z vlastných chýb

Hlavnou príčinou, ktorá ľudí od učenia sa programu Excel odradí sú chyby, ktorých sa dopúšťame a na ktoré býva často problematické prísť. Každý z nás pozná ten nepríjemný pocit, kedy sa snažíte prísť na riešenie zložitého problému, ale zaseknete sa vždy na rovnakom mieste alebo sa opakovane dopracujete k nesprávnemu výsledku. Máte pocit, že program sa postavil proti vám a hoci sa snažíte, nefunguje to.

Mnoho ľudí preskočí na iný príklad a potom na ďalší, ale chyba sa objavuje v každom postupe. Snažte sa v programe Excel zvládnuť vždy aspoň jeden príklad správne. Hoci sa môže zdať, že za deň ste sa naučili málo, ak objavíte vo svojom postupe chybu a napravíte ju, urobíte obrovský pokrok vo svojej výučbe a práci s programom Excel. Chybu, ktorú ste opravili a poučili sa z nej, už v budúcnosti nebudete opakovať. Dôležité je najmä nájsť ju a zvládnuť správny postup.

Pri učení sa programu Excel majte na pamäti najmä pravidelnosť. Ak ste si predsavzali, že každý deň zvládnete aspoň dva príklady, nepoľavujte vo svojom úsilí. Pri príkladoch je pravidelnosť veľmi dôležitá, pretože ak máte stále v pamäti starú tému, na ktorú boli príklady zamerané, ani nová pre vás nebude predstavovať nezvládnuteľný problém – stále si opakujte, že zložité príklady sú len súborom jednoduchých príkladov a tie ste predsa už raz zvládli.

Kurzy Excelu na príkladoch

Obrovskou výhodou online vzdelávania a Excel kurzov je, že vás nemusí trápiť škaredé počasie ani nádcha, ktorá vás práve v ten deň posadla. Môžete sa pustiť riešiť Excel príklady z kurzov vo svojej obývačke s teplým čajom v ruke a vychutnávať si pohodlie domáceho prostredia. Vtedy nie je žiadnym problémom pustiť sa do riešenia.

Okrem vytrvalosti je veľmi dôležité aj sústredenie. Ak sa chcete príklad naučiť a pochopiť všetky kroky, ktoré musíte vykonať, kým vytvoríte v programe Excel graf, musíte sa na príklad plne sústrediť. Veľkým problémom sú negatívne vplyvy, ktoré nás od učenia odpútavajú. kontrolovanie sociálnych sietí či pustená televízia vedia svoju prácu odviesť veľmi dobre a hoci sa pomocou súboru krokov k správnemu výsledku dopracujete, z postupu si nebudete pamätať nič a celé učenie sa bolo zbytočné. Ak máte často problém udržať sústredenie a pochopiť jednotlivé kroky alebo sa často u vás objavuje rovnaká chyba, skúste vo vašej blízkosti odstrániť každý rušivý element, ktorý vás od práce odpútava.

Práca v programe Excel nemusí už pre nikoho predstavovať problém, s ktorým si nevie poradiť. Správne zvolené príklady a precvičovanie vedia aj z toho najväčšieho problému, ktorý sa vyskytne pri tvorbe tabuliek, grafov či inom spracovaní dát, urobiť jednoduchú úlohu nad ktorou sa v budúcnosti už pozastavovať nebudete.


 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!