Makrá a VBA

V tejto sekcii si ukážeme, čo makrá sú a ako ich vieme vyžiť na zrýchlenie práce v Exceli.

Taktiež sa pozrieme na programovací jazyk Visual Basic, vďaka ktorému budeme vedieť vytvoriť makrá na mieru. Otvorí nám bránu možností Excelu pre pokročilejších užívateľov.

Makrám a VBA sa podrobne venujem aj vo video kurze, ktorý si môžete zdarma vyskúšať.


Makrá Excel

Excel makro je v podstate združenie inštrukcií. Napríklad:

  1. Označ bunku.
  2. Vyplň ju červenou farbou.
  3. Označ bunku vľavo od označenej bunky.
  4. Vyplň ju modrou farbou.

Excel si tieto inštrukcie poznamená v Makre a následne už ich vie používať v tomto poradí bez toho, aby sme mu to znova ukazovali.

Návod, ako vytvoriť Excel makro, nájdete v článku Makrá Excel.


VBA Excel

Microsoft VBA je programovací jazyk pre Microsoft Office. Umožňuje nám programovať, resp. zadávať pokročilé inštrukcie programom ako Excel, Word, apod. VBA sú v podstate Makrá, ktoré ručne napíšeme v programovacom jazyku.

Naučíme sa, ako vytvoriť a spustiť VBA kód, pozrieme sa na základy programovania vo VBA a vytvoríme si aj VBA príklad. To všetko v článku VBA Excel.


Excel makrá vo VBA

Ukážeme si 10 najpoužiteľnejších makier, ktoré si môžete dokonca v Exceli uložiť pomocou tlačidla pre makro a tak ich mať vždy poruke.


Tlačidlo pre makro

Makrá sa v Exceli dajú nahrať alebo vytvoriť. Výhodou je, že takto nahraté alebo vytvorené makro si vieme uložiť a vytvoriť pre neho tlačidlo, pomocou ktorého makro bleskurýchle spustíme.


Select vo VBA

Dávajte si pozor na príklaz Select, ktorý funguje len vtedy, ak je hárok aktívny.


Ako vám pomôžu makrá a VBA

Práca s tabuľkovým softvérom Excel je veľmi často monotónna. Potrebujeme vytvoriť rovnaké tabuľky, pustiť sa do rovnakých úkonov, používať rovnaké vzorce. Pravidelne sa stáva, že práca s dátami je stále rovnaká a hoci sa hodnoty menia, postup, ktorý musíme pri ich spracovaní previesť, ostáva stále rovnaký.

Opakujúce sa úlohy nemá nikto rád – oberajú nás o kreativitu, energiu a chuť pracovať, pretože počas pracovného procesu neprichádzame do kontaktu s ničím novým, zaujímavým a podnetným. Vtedy sa práca s programom Excel stáva skutočným utrpením. Už pri pohľade na známe bunky v programe Excel prichádzate na myšlienky ako by sa dal celý proces zjednodušiť a najmä urýchliť. Ako skrátiť čas, ktorý venujete monotónnym a neustále sa opakujúcim úlohám, ktoré vás len oberajú o čas, ktorý by ste mohli využiť zmysluplnejšie. Viete, že taká možnosť skutočne existuje?

Odpoveďou na dlhé a opakujúce sa úloh môže byť použitie makier v tabuľkovom softvéri Excel. Excel makrá urýchľujú vykonávanie opakovaných činností, pretože umožňujú zaznamenávanie určitých postupov, ktoré je možné neskôr použiť opäť.

Takže si predstavte, že počas každého týždňa v roku musíte vytvoriť rovnakú tabuľku pomocou ktorej vyhodnotíte týždenné údaje. Vytváranie tabuliek a vyhodnocovanie údajov a dát vždy predstavuje dlhú a monotónnu prácu, na ktorú sa väčšina z nás najskôr musí psychicky pripraviť, kým sa do nej pustí. Ak vám týždenné vyhodnocovanie dát zaberie dve hodiny, za rok je to 104 hodín, ktoré vám ovládanie makier môže priniesť. A to už stojí za zváženie.

Ušetrený čas môžete investovať do seba alebo sa pustiť do novej pracovnej výzvy, ktorá vás nadchla a prinesie vám osobnostný i kariérny rast. Opakovaná práca už nemusí byť pohroma, pred ktorou stojíme každý týždeň, každý mesiac či pred každou vyhodnocovacou poradou. Môže to byť práca, ktorá vám každý mesiac neodhryzne žiadny podstatný kus z vášho voľného či pracovného času.

Čo je to VBA

S použitím makier sa veľmi úzko spája aj Microsoft VBA. Hoci označenie môže znieť náročne a hneď si neviete predstaviť, čo presne sa pod ním skrýva, Microsoft VBA predstavuje programovací jazyk pre Microsoft Office, ktorý svojim používateľom umožňuje programovať v programoch balíčku Office ako sú napríklad Word alebo spomínaný tabuľkový softvér Excel. VBA predstavuje skratku Visual Basic for Applications a je vždy nutné si ho buď zakúpiť alebo doinštalovať. Samotná inštalácia je však pomerne ľahká a zvládnuteľná aj pre úplných začiatočníkov v tomto smere.

Slovné spojenie programovací jazyk mnohých užívateľov vystraší, pretože pod slovom programovať si vždy predstavíme množstvo monitorov, na ktorých prebiehajú procesy, ktorým bežný užívateľ nemá šancu porozumieť. Programovanie je však niečo s čím prichádzame do kontaktu takmer každý deň a vôbec si to nemusíme uvedomovať.

Programovací jazyk VBA má obrovskú výhodu a to, že keď sa ho naučíte zvládnete programovať vo všetkých programoch balíčku Office. Hoci sa naše kurzy Excelu zameriavajú práve na používanie programu Excel, budete môcť svoje vedomosti použiť napríklad aj vo Worde a dosiahnuť úspech, o ktorom ste ani nesnívali.

Program Excel slúži ľuďom na množstvo úkonov a ich pracovný život je vďaka nemu oveľa jednoduchší. Vďaka nemu je možné formátovať bunky a vytvárať tabuľky, používať vzorce a prevádzať jednoduché i zložité výpočty. Vďaka programu Excel sa dnes už faktúry, ročné i mesačné rozpočty či databázy zákazníkov tvoria oveľa jednoduchšie ako tomu bolo pred časom. VBA prináša do Excelu ešte viac výhod – vďaka nemu je možné všetky úlohy, ktoré potrebujeme vykonať do značnej miery automatizovať a vytvoriť tak nástroj, ktorý šetrí náš čas a umožňuje nám ho investovať do iných aktivít. VBA umožňuje jediným kliknutím ušetriť hodiny práce, ktoré strávite každý deň, týždeň či mesiac nad analýzou dát a tvorbou databáz.

Výhody VBA pre Excel

VBA ukrýva pod svojou skratkou množstvo výhod. Jeho prvou a hlavnou výhodou je veľká miera automatizácie a automatizovať je možné v podstate všetko, čo dokáže tabuľkový softvér Excel vykonať. Program Excel vykonáva úlohy vždy rovnakým spôsobom – nie je tu žiadna možnosť zaťaženia výsledkom chybou, ktorá by mohla vzniknúť, pretože sa prevedie náhodou iný postup aký bol použitý pri analýze alebo zhromažďovaní predchádzajúcich dát. Vždy rovnaký postup predstavuje pri hodnotení nevyhnutný faktor, ktorý nie je možné zanedbať.

Použitie VBA a makier je oveľa jednoduchšie ako manuálne vykonávanie rovnakých postupov, ktoré vám nielen ukrojí nezanedbateľnú časť z vášho času, ale navyše je vždy možné, že hodiny práce vás oberú o pozornosť a vaše výsledky budú zaťažené chybou, ktorá ich skreslí alebo znehodnotí celú prácu, na ktorej ste tvrdo pracovali dlhý čas.

Naprogramovanie postupov pomocou VBA dáva možnosť pracovať s dátami aj osobám, ktoré VBA neovládajú alebo nemajú skúsenosti s prácou v programe Excel. Pomocou jedného kliknutia vedia realizovať postupy, ktoré by pre nich znamenali dlhé hodiny učenia sa. Niekedy stačí len jediné kliknutie alebo použitie jedného tlačidla a výsledok je na svete.

Program Excel ponúka množstvo funkcií, ktoré značne zjednodušujú analýzu dát, ale nie všetky postupy sa dajú realizovať klasickou cestou, ktorá je bežná pre väčšinu používateľov programu Excel. Niektoré operácie a funkcie je možné vyskúšať a realizovať len pomocou VBA. Je pravdou, že tento fakt ocenia pokročilí používatelia programu Excel, ale môže byť skvelou správou aj pre začiatočníkov, ktorí túžia objavovať a dostať sa v programe Excel ďalej ako sa dostane len bežný používateľ.

Azda najlepšou správou pre používateľov, ktorí sa rozhodnú do VBA pustiť je, že môže fungovať aj bez ich prítomnosti pomerne samostatne a nie je potrebné ho celú dobu ovládať a sledovať. Príjemná pauza počas náročného pracovného dňa vždy padne vhod.

Pred tým, ako začnete

Ak vás správa o VBA a makrách nadchla a rozhodli ste sa naplno pustiť do nových úloh, na začiatok je potrebné si uvedomiť ešte pár vecí a v budúcnosti vás už nič nezaskočí. Pred tým ako začnete VBA používať, musíte sa naučiť programovací jazyk a pochopiť ako sa jednotlivé cykly zapisujú, čo znamenajú a určujú. Na druhej strane, ak sa bojíte, že učenie programovacieho jazyka by nebolo nič pre vás, môžete používať nástroj na zaznamenávanie makier, ktorý vám ušetrí ďalšie učenie a vie fungovať rovnako spoľahlivo a bez komplikácii.

Hlavným problémom programovania je, že nemôžete očakávať, že program, ktorý ste vytvorili bude vždy a za každý okolností fungovať bez problémov a navyše sa vám nemusí podariť vytvoriť bezchybný program hneď prvýkrát. Programovanie vždy bolo a vždy bude o skúšaní, hľadaní chýb a o opravách. Vďaka tomu môžete však vytvoriť lepší program, ako ste prvotne plánovali. Program, ktorý zvládne viac a rýchlejšie.

Naučte sa niečo nové

Mnoho ľudí sa bojí začiatočnej investície, ktorú musí do učenia vložiť. VBA a makrá nie sú úkony, ktoré zvládnete hneď na prvýkrát bez problémov. Budete sa potrebovať učiť, vytvárať programy, zvládať jazyk. Hoci bude časová investícia veľká, nemusíte sa obávať, že by sa vám nikdy nevrátila. Čas, ktorý ušetríte vďaka týmto operáciám je nezanedbateľný a v budúcnosti ho určite oceníte.

Nefunkčnosť programu však nemusí byť vždy vašou chybou. Hoci sa Microsoft vždy snaží zabezpečiť, čo najväčšiu kompatibilitu, nie vždy sa mu to podarí a nie vždy je to aj možné. Preto sa môže stať, že nové verzie programu nebudú bežať úplne ľahko na starších verziách programu Excel a budú potrebné určité úpravy alebo zmeny. Preto je vždy dobré ak so svojimi kolegami alebo vo svojej domácnosti používate rovnakú verziu programu Excel. Vyhnete sa tak opravám programov a zdĺhavým úpravám.

Učenie sa nových vecí posúva človeka vpred. Dáva nám možnosť vnútorne rásť a rozvíjať naše schopnosti. Vďaka nemu môžeme krátiť čas, ktorý strávime pri plnení náročných úloh. Makrá a VBA automatizujú úkony, ktoré sú pre nás bežnou realitou počas vyhodnocovacích porád alebo na konci kalendárneho roka. Vďaka znalosti VBA a makra je možné tieto operácie vykonávať oveľa jednoduchšie a tiež rýchlejšie. Vďaka nim je možné do týchto procesov možné angažovať aj ľudí, ktorí nemajú v tomto prostredí znalosti. Jediným kliknutím dokážu realizovať operácie, ktoré boli predtým pre nich nezvládnuteľné.


 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!