VBA Excel

Čo je to Excel VBA | Ako spustiť VBA Vývojár Excel | Visual Basic Excel | VBA Excel príklad


Ak sa naučíte VBA, stanete sa skutočným profíkom Excelu. Pomocou VBA si viete rapídne urýchliť repetitívnu prácu a doplniť Excel o množstvo ďalších možností na mieru pre vaše potreby. Okrem tohto článku sa tématike VBA podrobne venujem aj vo video kurze, ktorý si môžete vyskúšať zdarma zadaním emailu na hlavnej stránke Easy Excel.

Čo je to Excel VBA

Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) je programovací jazyk pre Microsoft Office, ktorým môžeme programy ako Excel alebo Word doplňovať o rôzne ďalšie funkcie na mieru pre naše potreby.

Rozdiel medzi Makrami a VBA sa dá jednoducho pochopiť na nasledovnom príklade. Predstavte si, že máte robota, ktorý môže za vás vykonávať rôzne úlohy z bežného života, napríklad povysávať. Na to, aby vám však vedel pomôcť, musíte mu dať vedieť, čo má robiť.

  1. Ak mu to názorne ukážete, používate Makrá. Napríklad zoberiete vysávať, zapnete ho do elektriny, a začnete vysávať. Tým ste vytvorili makro, ktoré potom tento robot už vie sám opakovať.
  2. Druhou možnosťou je robotu vysvetliť úlohu slovami v jazyku, ktorému rozumie: "Zober vysávač, zapni ho do elektriny a povysávaj obývačku." Jazyk, ktorému ten robot rozumie, je VBA.

Preto ak chceme s Excelom spolupracovať na naozaj profesionálnej úrovni, naučíme sa jazyk, ktorému rozumie. Naučíme sa teda, ako mu vysvetliť inštrukcie v jazyku VBA.


Ako spustiť VBA Vývojár Excel

VBA budeme písať v špeciálnom editore. Spustíme ho kliknutím na záložku Súbor a následne na Možnosti.

Krok 1

Zobrazit vyvojara

Krok 2

Zobrazit vyvojara 2

V otvorenom okne klikneme vľavo na Prispôsobiť pás s nástrojmi a vpravo zaškrtneme Vývojár. Klikneme na OK.

Vyvojar Excel

V Exceli sa nám pridala nová záložka Vývojár.

Zalozka Vyvojar


Visual Basic Excel

V novej záložke Vývojár si všimneme, že hneď prvé tlačidlo je Visual Basic. Klikneme naň.

Visual Basic Excel

Vyskočí nám celkom nové okno. Nezľaknite sa, nie je až také zložité, ako sa zdá.

Má tri hlavné časti:

  1. Okno projektov vľavo hore.
  2. Okno vlastností (properties) vľavo dole.
  3. Okno pre kódovanie vpravo.

Visual Basic editor

Poznámka: Alternatívne môžeme otvoriť okno VBA vývojár aj pomocou klávesovej skratky ALT + F11.


VBA Excel príklad

Ako príklad si vytvoríme prvú inštrukciu vo VBA (Visual Basic for Applications), ktorá je vo svojej podstate ručne napísané Makro.

Pravým tlačidlom myši klikneme na Tento_zošit a zvolíme Insert > Module.

Spustenie makra vo VBA

Otvorí sa nám okno pre písanie kódu. Napíšeme Sub priklad1 a dáme Enter. Automatiky sa nám doplnia zátvorky a ukončenie procedúry slovami End Sub.

VBA module code window

Výborne. Máme predpripravenú štruktúru makra. Teraz stačí napísať inštrukcie, ktoré chceme aby makro vykonávalo. Napríklad chceme, aby do bunky A1 napísalo makro slovo Ahoj a písmo zmenilo na hrubo vytlačené.

Do nového riadku napíšeme:

Range("A1").Value = "Ahoj"

Range("A1").Font.Bold = True

Naša makro teda bude mať štyri riadky, ako na obrázku. Pre spustenie tohto makra klikneme na šípku smerujúcu vpravo. Potom sa pozrieme, či nám makro spravilo, čo sme chceli minorizovaním okna editora.

VBA makro Module


Vidíme, že makro funguje a v bunke A1 sa nám objavilo hrubo vytlačené Ahoj.

Vysledok makro VBA

Tento zošit, spolu s našim makrom môžeme uložiť jednoducho kliknutím na logo pre uloženie.

Ulozit makro

Pri ukladaní vyberieme možnosť Zošit programu Excel podporujúci makrá.

Ulozit Excel podporujuci makra

Otvoriť video kurz

Máte otázky?

Môžem vám s niečím pomôcť? Chýba vám niečo v mojich návodoch? Dajte mi prosím vedieť, aby som to doplnil:


 

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!