Funkcie Excel

Keď sa povie Excel, mnohým asi nabehne husia koža a kropaje potu na čele. Nočná mora v podobe nikdy nekončiacich tabuliek, číselných radov, vzorcov, funkcií či grafov. Ibaže niekedy z Excelu robíme omnoho väčšieho strašiaka, akým v skutočnosti je. Mnoho ľudí tento tabuľkový kalkulátor odcudzuje len preto, že chýba dobrý návod, ako na to.

Nižšie v tomto článku nájdete prehľad najdôležitejších funkcií.

Odporúčam vám tiež prečítať si aj článok o vzorcoch.

Štatistické prieskumy ukazujú, že úroveň znalostí užívateľov programu Excel je v porovnaní s inými programami z balíčka Microsoft Office podstatne nižšia. A pritom je tento program asi najviac dôležitý v korporátnom svete. Jedným z možných problémov, prečo je Excel tým obávaným, môže byť aj to, že užívatelia k nemu pristupujú komplikovanými postupmi a myslia si, že Excel pracuje na zložitých princípoch.

Excel je vynikajúcim tabuľkovým kalkulátorom, s ktorého pomocou dokážete ušetriť drahocenný čas a efektívnejšie vykonávať vašu prácu s dátami. Vo svojej najnovšej verzií ponúka Microsoft Excel celý rad skvelých nástrojov, ktoré však väčšina bežných užívateľov pri práci nevyužíva. A preto je čas na zmenu. Objavte tajné zákutia Excelu, funkcie Excel a Excel vzorce, a naučte sa používať niekoľko šikovných funkcií a nástrojov, ktoré zmenia váš pohľad na tohto tabuľkového majstra.

Ako sme už spomínali, Excel môže spríjemniť veľa pracovných úkonov, ktoré sú od vás vyžadované. Medzi bežné a úplne základné funkcie, ktoré Excel ponúka a bežný užívateľ by ich mal zvládnuť takpovediac ľavou-zadnou patria najmä základné počty (suma, priemer, minimum, maximum, počet), ale taktiež i základné úkony ako podmienené formátovanie buniek, presúvanie buniek, formátovanie textu, filtrovanie, ukotvenie či vytvorenie jednoduchého grafu.

Program Excel však ponúka omnoho viac funkcií. Dokopy ich je takmer 500 a delia sa do jednotlivých kategórií – matematické, štatistické, logické, vyhľadávacie, databázové, dátumové a časové, finančné, textové a iné. V tomto článku vám predstavím 5 najdôležitejších funkcií, ktoré ste možno doteraz veľmi nepoužívali, ale akonáhle ich vyskúšate, zaručene vám ušetria nielen čas, ale možno i nervy. Funkciám sa podrobne venujem aj vo video kurze, ktorý si môžete zdarma a bez záväzkov vyskúšať.


Najdôležitejšie Funkcie Excel

Funkcie v Exceli nájdeme v záložke Vzorce.

Excel vzorce


1. Funkcia VLOOKUP

Použitie v skratke: Hľadá nami zadanú hodnotu v ľavom krajnom stĺpci tabuľky a vráti hodnotu bunky v tom istom riadku nami zadaného stĺpca.

Táto funkcia patrí medzi tie najpraktickejšie, ktoré v programe nájdete. Patrí do kategórie vyhľadávacích funkcií. Oceníte ju najmä, ak potrebujete preniesť údaje z jednej tabuľky do druhej, spájať tabuľky a databázy, porovnávať, v čom sa databázy a tabuľky líšia,rozdeľovať údaje do intervalov (skupín) podľa hodnôt,vyhľadávať hodnotu v databáze podľa zadaného kritéria.

2. Funkcia IF

Použitie v skratke: Kontroluje, či je splnená podmienka. Vráti jednu hodnotu, ak je podmienka splnená, a inú hodnotu, ak podmienka nie je splnená.

Je veľmi užitočná, jednoduchá a napriek tomu dokáže mnohých poriadne potrápiť. Funkcia IF (ak) predstavuje funkciu s podmienkou a radíme ju do kategórie logických funkcií. Táto funkcia vám poskytuje rýchle vykonanie logických porovnaní medzi danou hodnotou a tým, čo očakávate.

3. Funkcia AND, OR a NOT

Rovnako ako funkcia IF, aj funkcie AND (a), OR (alebo), NOT (nie je) fungujú na rovnakom princípe. Sú teda užitočné pri vytváraní podmienených vzorcov, t.j. overujú sa nimi, či sú určité podmienky pravdivé alebo nie a pomocou nich sa vykonáva tiež logické porovnávanie. Môžu sa používať samostatne či v kombinácií a skutočne nápomocné vám budú najmä, ak ich skombinujete už so spomínanou funkciou IF.

4. Funkcia SUMIF

Použitie v skratke: Spočíta čísla v rozsahu buniek.

Táto funkcia je veľmi podobná funkcií SUM, ibaže sa pri nej uplatňuje podmienka. Používa sa teda na sčítavanie hodnôt v určitom rozsahu, ktoré spĺňajú určitú podmienku. Patrí do kategórie matematických a trigonometrických funkcií.

5. Funkcia COUNTIF

Použitie v skratke: Spočíta počet buniek, ktoré spĺňajú podmienku.

Táto funkcia zisťuje počet buniek na základe určitých podmienok (kritérií). Zadávanie do jednotlivých polí je rovnaké ako pri funkcií SUMIF s malým rozdielom, ktorý spočíva v tom, že funkcia COUNTIF má iba dve polia - rozsah a kritériá.

6. Pokročilé funkcie Excelu pre profesionálov

Pozrieme sa na funkcie ako INDEX MATCH, CHOOSE, XNPV, XIRR, ako aj kombinácie rôznych funkcií (IF a AND/OR, OFFSET a SUM/AVERAGE).

7. Matematické funkcie Excel

Pozrieme sa na najpoužívanejšie matematické funkcie, ktoré sa v Exceli používajú, ako napríklad funkcie COUNT, RAND, ROUND, MOD, ABS, ARABIC).


Okrem týchto funkcií Excel ponúka aj iné funkcie Excel, ktoré vám ohromne zrýchlia prácu s dátami. Do tejto sekcie budem postupne prikladať články tých najdôležitejších funkcií. Ak sa ale chcete naučiť naraz behom pár hodín všetky naj-využiteľnejšie funkcie a excel vzorce ako aj získať znalosti Excelu v ostatných oblastiach, neváhajte nahliadnuť na môj video kurz Excelu.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!