Select vo VBA

Príkaz Select v Exceli funguje iba pre aktívny hárok/list. Je to také mierne obmädzenie príkazu Select v Exceli.

Ak chcete použiť napríklad

Sheets("List2").Cells(3, 3).Select

Uistite sa najprv, že List2 je aktívny, inak dá VBA chybu.

Ak sa chceme tejto chybe vyhnúť, môžeme do kódu pred Select vo VBA pridať napríklad:

Sheets("List2").Activate

Sheets("List2").Cells(3, 3).Select

V tomto prípade ak je pred týmto kódom aktívny iný hárok ako List2, príkazom Activate ho aktivujeme a Select bude fungovať.

Veľmi užitočné Excel VBA makrá nájdete v článku Makro Excel Príklady.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!