Kontingenčná tabuľka

Kontingenčná tabuľka príklad | Ako vložiť kontingenčnú tabuľku | Vytvoriť kontingenčnú tabuľku | Kontingenčná tabuľka filter | Zoradiť | Viac-stĺpcová kontingenčná tabuľka | Nastavenie poľa hodnoty


V tejto kapitole sa pozrieme na kontingenčné tabuľky. Patria medzi najdôležitejšie pomôcky pri práci s dátami v Exceli. Kontingenčným tabuľkám sa podrobne venujem aj vo video kurze, ktorý si môžete vyskúšať zdarma na stránke Easy Excel.

Kontingenčná tabuľka príklad

V tomto článku použijeme na ukážku dáta s 7 stĺpcami a 120 riadkami.

Kontingencna tabulka v Exceli


Ako vložiť kontingenčnú tabuľku

Pre vloženie kontingenčnej tabuľky stačí myšou označiť dáta, pre ktoré chceme tabuľku vytvoriť. Následne klikneme v záložke Vložiť na Kontingenčná tabuľka.

Vlozit kontingencnu tabulku

Zobrazí sa nám okno, v ktorom si zvolíme, či chceme kontingenčnú tabuľku vytvoriť v existujúcom alebo novom hárku. Necháme vybratý prednastavený Nový Hárok a klikneme OK.

Kontingencna tabulka okno

Vpravo sa nám zobrazí sa panel polí Kontingenčnej Tabuľky.


Vytvoriť kontingenčnú tabuľku

Teraz si môžeme vybrať, čo chceme aby naša kontingenčná tabuľka obsahovala. Pretiahneme vybrané kategórie myšou do spodných oblastí.

Napríklad Produkt pretiahneme do oblasti Riadky a Predaj Celkom pretiahneme do oblasti Hodnoty.

Polia kontingencnej tabulky

V našej vytvorenej tabuľke vidíme súčet predajov za každý produkt.

Kontingencna tabulka


Kontingenčná tabuľka filter

Ak by sme chceli vytvoriť filter pre kontingenčnú tabuľku, pretiahneme kategóriu, pre ktorú chceme filter nastaviť. Napríklad pretiahneme Kraj.

Kontingencna tabulka filter

Následne klikneme nad kontingenčnou tabuľkou na rozbalovacie menu, a vyberieme si filter, napríklad kraj Trenčiansky.

Filter kontingencna tabulka

A následne sa nám zobrazia údaje len pre Trenčiansky kraj.

Filter kontingencnej tabulky vysledok


Zoradiť

Pre zoradenie kontingenčnej tabuľky stačí:

  1. Kliknúť pravým tlačidlom myši na ktorúkoľvek bunku s počtom Súčet z Predaj celkom. Klikneme pravým tlačidlom napríklad na bunku B7.
  2. Zobrazí sa nám okno, v ktorom vyberieme Zoradiť od najväčšieho po najmenšie.
Zoradit od najmensieho po najvacsie

A dáta sa nám pekne zoradia.

Zoradene data


Viac-stĺpcová kontingenčná tabuľka

Ak máme záujem vidieť okrem Súčet z Predaj celkom aj iné údaje, stačí do oblastí Stĺpce pretiahnuť požadované pole. Napríklad presunieme Kraj do oblasti Stĺpce.

Kontingencna oblast stlpce

Vidíme, ako sa nám rýchlo vytvorila tabuľka, kde vidíme predaje jednotlivých produktov v každom kraji.

Kontingencna tabulka priklad


Nastavenie poľa hodnoty

Ak by sme chceli miesto súčtu predajov napríklad ich priemer, stačí:

  1. Kliknúť pravým tlačidlom myši na ktorúkoľvek bunku v poli s hodnotami, ktoré chceme meniť.
  2. Klikneme na Nastavenie poľa hodnoty.
  3. Zvolíme napríklad Priemer.

Nastavenie pola hodnoty

Pole hodnoty

Výsledkom je tabuľka, kde ako údaje máme hodnoty Priemer z Predaja celkom.

Priemer z predaja


Ak sa chcete o kontingenčných tabuľkách dozvedieť viac, vyskúšajte si zdarma môj video kurz Easy Excel.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!