Kontingenčná tabuľka z dvoch hárkov

Vytvorenie Excel tabuľky | Vytvorenie kontingenčnej tabuľky z viacerých hárkov | Prepojenie údajov z dvoch tabuliek | Vytvorenie kontingenčnej tabuľky z viacerých tabuliek


V tomto článku si ukážeme, ako môžeme vytvoriť kontingenčnú tabuľku, v ktorej sú údaje z viacerých hárkov. Taktiež môžeme použiť údaje z rôznych tabuliek na jednom hárku.

Aby sa nám dala vytvoriť kontingečná tabuľka, ktorá obsahuje údaje z viacerých hárkov (resp. tabuliek), musíme vykonať dva kroky:

1. Vytvorenie Excel tabuľky.

2. Vytvorenie Dátového Modelu.

Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. V prípade záujmu si môžete tento príklad stiahnuť.

Máme údaje o cene a počte predaných kusoch za dva rôzne roky. Pre každý rok máme údaje v samostatnom hárku.

Udaje Rok1

Udaje rok2


Naša kontingenčná tabuľka, ktorú chceme vytvoriť, bude pracovať s údajmi z oboch týchto hárkov.

Vytvorenie Excel tabuľky

Podrobne rozoberám, ako vytvoriť Excel tabuľku v článku Excel tabuľky. Jednoducho si označíme dáta, pre ktoré chceme tabuľku vytvoriť. Označíme teda všetky údaje v hárku Rok1. Klikneme na Vložiť a potom na Tabuľka [prípadne stlačíme klávesovú skratku (Ctrl + T)]. Naše údaje majú v prvom riadku názvy, preto necháme zaškrtnuté Moja tabuľka ma názvy. Klikneme na OK.

Vytvorenie tabulky


Premenujeme si túto Excel tabuľku na Rok_1:

Premenovanie tabulky

Tak isto si vytvoríme aj tabuľku z údajov v hárku Rok2.

Pomenujeme ju Rok_2.

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky z viacerých hárkov

Teraz už má naša budúca kontingenčná tabuľka všetko pripravené.

Klikneme na jednu z vytvorených Excel tabuliek (ja použijem tabuľku Rok_2), a potom na Vložiť > Tabuľky > Kontingenčná tabuľka.

TIP: Viac o tvorbe kontingenčných si môžete prečítať aj v článku Excel Kontingenčná tabuľka.

Kontingencna tabulka z dvoch harkov


Tu zaškrtneme políčko Pridať tieto údaje do dátového modelu a klikneme na OK.

Vytvorenie kontingencnej tabulky z viacerych harkov


Teraz v pravom poli Kontingenčnej Tabuľky klikneme na Všetko.


Vidíme, že teraz máme dostupné údaje z oboch tabuliek/hárkov, teda z Rok_1 a aj Rok_2.

Kliknutím na tie malé šípky môžeme rozkliknúť a vidieť názvy údajov z našich tabuliek.

ieto potom môžeme pretiahnuť do jednotlivých polí kontingenčnej tabuľky, najprv si však tieto tabuľky prepojíme.

Prepojenie údajov z dvoch tabuliek

Ak údaje z jednej tabuľky majú nejaký vzťah k údajom z druhej (ako je to v našom prípade, pretože máme tie isté produkty v roku 1 ako v roku 2), môžeme medzi nimi vytvoriť vzťah.

Tip: Vytvorenie vzťahu nefunguje, ak máte v oboch tabuľkách duplicitné hodnoty.

Keď je kontingečná tabuľka otvorená, klikneme na Analýza a potom na Vzťahy.

Kontingencne tabulky vztahy excel


Klikneme na Nový... a potom vyberieme ako TabuľkuRok_1 a ako Stĺpec (cudzí) Nazov, a akoSúvisiacu tabuľku Rok_2 a ako Súvisiaci stĺpec (primárny) Nazov. Klikneme na OK a potom na Zavrieť.

Vytvorenie vztahu excel

Kontingenčná tabulka z viacerých tabuliek

Prišiel čas, aby naša kontingenčná tabuľka dostala skutočnú podobu.

Napríklad z tabuľky Rok_1Nazov pretiahneme do poľa Riadky a Cena do poľa Hodnoty. Z tabuľky Rok_2 pretiahneme už iba Cena do poľa Hodnoty.

Kontingencna tabulka z viacerych tabuliek


Kontingenčná tabuľka sa nám vytvorila, pričom v nej máme údaje o cene aj z hárku pre prvý rok (Rok1) aj z hárku pre druhý rok (Rok2).


V prípade, že máte záujem sa naučiť v Exceli pracovať ako profík, odporúčam naše Excel video kurzy.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!