Podmienené formátovanie

Čo je to podmienené formátovanie | Podmienené formátovanie príklad | Upravenie podmieneného formátovania | Ako zrušiť podmienené formátovanie | Vyznačenie duplicít | Vymazanie duplicít | Podmienené formátovanie kontingenčnej tabuľky | Podmienené formátovanie grafov | Záver

V tomto článku sa pozrieme na to, čo podmienené formátovanie je a ako ho môžeme v Exceli vytvoriť.

Podmienenému formátovaniu sa podrobne venujem aj vo video kurze, ktorý si môžete vyskúšať zdarma a bez záväzkov.


Čo je to podmienené formátovanie

Slúži na vyznačenie údajov, ktoré spĺňajú nejakú nami zadanú podmienku. Napríklad, ak máme v riadku náhodné čísla od 1 až 10, a chceme vyznačiť červenou farbou iba čísla menšie ako 4, mohli by sme na to využiť podmienené formátovanie. Strohšími slovami:

1. Formát: vyznač červenou farbou.

2. Podmienka: čísla menšie ako 4.


Podmienené formátovanie príklad

Máme v riadku náhodné čísla od 1 po 10.

Podmienene formátovanie úvod

Chceme zvýrazniť čísla menšie ako 4. Nasledujeme tieto kroky.

1. Označíme údaje, ktoré chceme formátovať.

2. V záložke ´Domov´ klikneme na podmienené formátovanie a zvolíme ´Pravidlá zvýrazňovania buniek´ a potom ´Menšie ako...´.

podmienene-formatovanie

3. Zvolíme hodnotu (v našom prípade 4) a farbu výplne (my zvolíme prednastavenú Svetločervenú výplň).

Podmienene formátovanie Excel

Vidíme, že sa nám vyznačili červenou všetky bunky s hodnotou menšou ako 4.


Upravenie podmieneného formátovania

Ak ste náhodou vytvorili nejaké podmienené formátovanie a chcete ho upraviť, dá sa to veľmi jednoducho. V záložke ´Domov´ klikneme na podmienené formátovanie a zvolíme Spravovať pravidlá.

Zmeniť podmienené formátovanie

V otvorenom okne uvidíme naše pravidlo. Ak sa nám náhodou pravidlo neukáže, uistíme sa, že v pravidlá formátovania máme zobrazené pre celý hárok. Zvolíme teda ´Tento hárok´.

Pravidla formátovania

Teraz už sa nám ukázalo. Klikneme naň, a potom klikneme na ´Upraviť pravidlo...´.

Upraviť pravidlo podmieneného formátovania

A v otvorenom okne si môžeme zmeniť pravidlo podľa potreby. Napríklad by sme mohli zmeniť limitnú hodnotu zo 4 na iné číslo, alebo by sme mohli upraviť samotný formát na inú farbu atď. Možností je veľmi veľa.

Zmena podmieneného formátovania


Ako zrušiť podmienené formátovanie

Na vymazanie podmieneného formátovania máme dve možnosti.

1. Vymazať podm. formátovanie iba pre nami označené bunky.

2. Vymazať podm. formátovanie v celom hárku.

V záložke ´Domov´ klikneme na ´Podmienené formátovanie´ a potom zvolíme možnosť, ktorá nám vyhovuje. Napríklad zvolíme ´Vymazať pravidlá z celého hárka´, a tým sa nám vymažú všetky pravidlá formátovania na danom hárku.

zrusit-podmienene-formatovanie


Vyznačenie duplicít

Pomocou podmieneného formátovania sa dajú krásne vyznačiť duplicity v našich údajoch. Najprv označíme údaje, v ktorých hľadáme duplicity.

Vyznaciť duplicitne hodnoty

A teraz v záložke ´Domov´ vyberieme podmienené formátovanie, ktoré nám označí duplicitné hodnoty.

Vyznačiť duplicitné hodnoty Excel

V novootvorenom okne si môžeme vybrať formát, ktorým chceme duplicitné hodnoty vyznačiť. Navyše máme možnosť vyznačiť aj opak, teda jedinečné hodnoty. Necháme prednastavené hodnoty a klikneme na OK.

Označenie duplicitných hodnôt

Ako výsledok nám Excel bleskurýchle vyznačí údaje, ktoré sa vyskytujú v dátach viac ako raz. V našom prípade to je meno Tomas a Robert.

Označenie duplicitných hodnôt Excel


Vymazanie duplicít

Excel nám ponúka veľmi svižný spôsob na vymazanie duplicít. V horeuvedenom príklade sme mali dve mená, ktoré obsahovali duplicity: Tomas a Robert. Pre ich odstránenie označíme naše dáta a následne v záložke ´Údaje´ v kategórii ´Nástroje pre údaje´ klikneme na ´Odstrániť duplicity´. V otvorenom okne klikneme na OK.

Ako odstrániť duplicity Excel

Vidíme, že teraz sa vyskytuje meno Tomas a Robert v údajoch už len raz.

Ako vymazať duplicity


Podmienené formátovanie kontingenčnej tabuľky

Ak chceme vytvoriť podmienené formátovanie pre kontingenčnú tabuľku, Excel nám ponúka skratku. Máme napríklad kontingenčnú tabuľku so súčtami denných predajov za dané obdobie.

Kontingenčná tabuľka

Chceme použiť údajové pruhy pre rýchle znázornenie výšky predajov v daných dňoch. Klikneme na prvú bunku s hodnotou súčtu predajov. Ako podmienené formátovanie vyberieme ´Oranžový údajový pruh´.

Podmienené formátovanie kontingenčná tabuľka

Ako vidíme, naformátovala sa nám iba jedna bunka. Vedľa nej sa nám však objavil malý štvorček. Klikneme naň, a zvolíme ´Všetky bunky zobrazujúce hodnoty „Súčet z Predaje (v ks)“ pre „Dátum“.

Podmienené formátovanie Excel pivotky

A ako výsledok sa nám údajový pruh objaví vo všetkých bunkách ktoré obsahujú hodnotu ´Súčet z Predaje´.

Kontingenčná tabuľka podmienené formátovanie


Podmienené formátovanie grafov

Kvalitné články o grafoch si môžete prečítať v sekcií Excel Grafy. Čo sa týka podmieneného formátovania Excel bohužiaľ neponúka priamu možnosť podmieneného formátovania grafov. V lekcií 27 môjho kurzu o Excel Grafy a Vizualizácie si však ukážeme, ako sa dá vlastnoručne vytvoriť podmienené formátovanie pre grafy. Vytvoríme si takýto graf s počtom predaných kusov nejakého produktu.

Podmienené formátovanie Excel grafy

Stĺpce, ktoré majú hodnotu predaných kusov vyššiu ako 13000 sú odlíšené od stĺpcov s hodnotou nižšou ako 13000. Túto hodnotu si dokonca môžeme meniť, a podľa toho sa nám automaticky graf obnoví. Napríklad hodnotu zmeníme na 20000 a graf sa zmení na tento.

Grafy v Exceli podmienené formátovanie


Záver

Práca s Excelom je vďaka podmienenému formátovaniu kvalitnejšia a hlavne svižnejšia. Podmienené formátovanie v Exceli nám ponúka rýchly spôsob pre vyznačenie údajov, ktoré spĺňajú nejakú nami zadanú podmienku. Napríklad ak chceme vyznačiť len 10 najvyšších hodnôt z našich dát. Alebo chceme označiť údaje, ktoré sú väčšie ako priemer hodnôt našich dát. Máme neskutočne veľa možností. Stačí si len označiť údaje, s ktorými sa chceme ´hrať´ následne v záložke ´Domov´ pod podmieneným formátovaním zvolíme možnosť, ktorá nám najviac vyhovuje.

Pre zrýchlenie práce s Excelom odporúčam článok Excel Klávesové skratky.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!