Korelácia v Exceli

Korelácia v Exceli sa dá veľmi ľahko zistiť behom pár minút.

Korelačný koeficient (hodnota medzi -1 a +1) nám uvádza, aké silné sú dve premenné navzájom spojené. Pomocou funkcie CORREL alebo doplnku Analytické nástroje v programe Excel môžeme nájsť korelačný koeficient medzi dvoma premennými.

Korelačný koeficient +1 znamená výbornú pozitívnu koreláciu. Pri premennej X sa zvyšuje premenná Y. Ako premenná X klesá, klesá aj premenná Y. Napríklad:

pozitivna-korelacia-v-exceli

Korelačný koeficient -1 označuje dokonalú negatívnu koreláciu. Ako sa premenná X zvyšuje, premenná Z klesá. Ako premenná X klesá, premenná Z sa zvyšuje. Napríklad:

negativna-korelacia-v-exceli

Ako využiť možnosť korelácia v Exceli? Najjednoduchšie je použiť funkciu CORREL, ktorá vráti korelačný koeficient pre dve premenné.

Ešte lepšou voľbou pre koreláciu v Exceli je však použitie možnosti Analytické nástroje, pretože tým môžeme získať korelačné koeficienty medzi viacerými premennými naraz. Ako na to? Vykonajte nasledujúce kroky:

1. Pridajte si do Excelu nástroj Analýza údajov kliknutím na tlačidlo Súbor -> Možnosti. Tam zvoľte záložku Doplnky. Vyznačte Analytické nástroje a kliknite na tlačidlo Spustiť.

korelacia-excel-analyticke-nastroje-1

2. Vyznačte Analytické nástroje a potvrďte tlačidlom OK.

korelacia-excel-analyticke-nastroje-2

3. Na karte Údaje teraz na konci uvidíte tlačidlo Data Analysis. Kliknite naňho.

korelacia-excel-data-analysis-1

4. Vyberte položku Korelácia a kliknite na tlačidlo OK.

korelacia-excel-data-analysis-2

5. Vyberte rozsah, v našom príklade je to A1:C6. Zaškrtnite, že "Labels in first row", čo hovorí Excelu, že v prvom riadku sú názvy premenných. A na záver zvoľte bunku, kde sa má zobraziť výstup analýzy zaškrtnutím "Output range" a kliknutím na nejakú prázdnu bunku, v našom príklade A8. Potvrďte tlačidlom OK.

korelacia-excel-data-analysis-3

6. Získame výsledok analýzy korelácie v Exceli. Čím bližšie je korelačný koeficient k jednotke alebo mínus jednotke, tým väčšia korelácia je medzi danými premennými. Takže vidíme, že medzi premennou X a Y je veľmi vysoká pozitívna korelácia (0,97), no medzi X a Z je pomerne slabá negatívna korelácia (-0,58) a ešte menšia negatívna korelácia je medzi Y a Z (-0,42). Výsledky analýzy si môžeme overiť aj vizuálne na grafe, kde vidíme, že premenné X a Y majú podobný priebeh, ale premenná Z sa od nich odlišuje.

korelacia-excel-data-analysis-4


 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!