Čiarový graf

Čo je to čiarový graf | Zmena limitov osi | Formátovanie čiary | Čiarový graf s dvomi čiarami | Skladaný čiarový graf


V tomto článku si povieme, čo to je čiarový graf a ako ho môžeme využiť pre zobrazenie údajov. Podrobne sa grafom venujem aj vo video kurze Excel grafy a vizualizácie.

Čo je to čiarový graf

Čiarový graf slúži k zobrazeniu trendov v priebehu času alebo medzi kategóriami. Napríklad, ak chceme zobraziť, ako sa priemerná cena produktu menila za posledných desať rokov, môžeme použiť čiarový graf. Ja mám údaje o priemernej cene za každý rok v období od 1995 do 2016.

Čiarový graf údaje

Pre grafické zobrazenie takýchto údajov nám výborne poslúži čiarový graf. V záložke Vložiť klikneme na Čiarový graf.

Ako vytvoriť čiarový graf

Pravým tlačidlom klikneme na graf a zvolíme: „Zdrojové údaje“.

Zdrojové údaje graf

Klikneme na Pridať. Do prvého poľa vložíme názov radu, teda klikneme na bunku B1, a do druhého poľa samotný rad, teda bunky B1 až B23.

Vybrať zdrojové údaje

Úprava radov


Potom klikneme na Upraviť a zvolíme rad buniek, ktorý nám označuje časovú os, teda A2 až A23. Klikneme na OK.


Upraviť vodorovnú os



Výborne, náš prvý čiarový graf sme si vytvorili.


Čiarový graf


Čiarový graf formátovanie

Teraz si tento graf poďme trochu naformátovať.

Zmena limitov osi

V prvom rade som si všimol, že modrá čiara na grafe je príliš vysoko, a teda neviem tak oceniť stúpania a klesania v cene. Vertikálnu os by som chcel upraviť tak, aby bola minimálna hodnota ceny na osy 1500. Kliknem teda pravým tlačidlom na vertikálnu os a zvolím Formátovať hlavnú os.

Formátovať hlavnú os

Vpravo zmením hodnotu Minimum na 1500. Vidím, ako sa mi graf zmenil a teraz oveľa lepšie vidím trend priemernej ceny. Vidím, že cena bola najnižšia na začiatku obdobia a zároveň vidím, že cena spadla na 1650 v roku 2008.

Minimum osi


Formátovanie čiary

Excel nám ponúka čiarový graf ešte lepšie vyladiť. Môžeme totiž čiaru vyhladiť. Klikneme na čiaru, a v možnostiach formátovania úplne dole zaškrtneme Vyhladená čiara. Taktiež môžeme čiaru o zobraziť o niečo hrubšiu. Vedľa Hrúbka zvolíme napríklad 5.

Vyhladiť čiaru

Takto rýchlo sme teda vytvorili jednoduchý čiarový graf, ktorý sme aj mierne naformátovali, aby bol lepšie zrozumiteľný.


Čiarový graf s dvomi čiarami

Ak by sme mali okrem priemernej ceny aj údaje o počte predaných kusov v daných rokoch, mohli by sme zobraziť v našom čiarovom grafe dve čiary. Označíme si naše údaje a v záložke Vložiť vyberieme Čiarový graf.

Čiarový graf nepodarený

Keďže bunky, v ktorých mám roky nemám naformátované ako dátum, Excel nepochopil, ako chcem čiarový graf vytvoriť.

Budem teda musieť trochu upraviť zdrojové údaje. Kliknem na graf pravým tlačidlom a zvolím Zdrojové údaje. Kliknem na rok a kliknem na odstrániť. V pravej strane okna kliknem na Upraviť a vyberiem bunky, v ktorých mám roky, teda A2 až A23. Stlačím dvakrát Enter.

Odstrániť zdrojový údaj

Označenie osi

Jediné, čo ostáva, je naformátovať vertikálnu os čiarového grafu tak, ako som to urobil vyššie. Tentokrát však nastavím ako minimálnu hodnotu 1400, pretože najnižší počet predaných kusov je 1435 a je treba zvoliť akúkoľvek nižšiu hodnotu. Zmením názov grafu (dvojitým kliknutím) na Cena a Predaje 1995-2016.

Čiarový graf Excel

Vytvorili sme teda čiarový graf, z ktorého sa dá rýchlo vyčítať, že predaje v tomto období stúpali podobne ako cena, pričom je vidieť, že v období 2004 až 2008 cena klesala a rast predajov spomalil.


Skladaný čiarový graf

Tento typ grafu používame, keď chceme ukázať ako sa menia časti celku v priebehu času. Napríklad, ak by sme chceli zobraziť ako sa vyvíjal pomer nákladov k cene daného produktu, mohli by sme použiť 100% skladaný čiarový graf. Mám informácie o nákladoch a zisku, ktorý som z predajov vyťažil.

Skladaný čiarový graf údaje

Označím si všetky moje údaje, teda bunky A1:C13. V záložke Vložiť kliknem na 100% Skladaný čiarový graf.

Skladaný čiarový graf

Z tohto grafu sa dá rýchlo vyčítať, že zisk tvoril väčšinu z predajnej ceny (nad 60%) v mesiacoch január až apríl, a potom začal pomer zisku k cene klesať. V decembri bol zisk len 30% z ceny, pričom náklady tvorili zvyšok, teda 70%.


Viac o Excel grafoch nájdete v sekcií Grafy v Exceli.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!