Pruhový graf

Čo je to pruhový graf | Ako vytvoriť pruhový graf | Skladaný pruhový graf


V tomto článku sa zameriame na Pruhový graf a vysvetlíme si, na čo slúži. Pozrieme sa aj na Skladaný pruhový graf.

Čo je to pruhový graf

Pruhový graf je veľmi podobný stĺpcovému grafu - slúži na porovnanie údajov v rôznych kategóriach. Tieto kategórie sú však zoskupené vertikálne, a teda samotné stĺpce (resp. pruhy) sú v pruhovom grafe orientované horizontálne. Poslúži nám predovšetkým vtedy, keď máme veľa kategórií.


Ako vytvoriť pruhový graf

Graf vytvoríme podobne ako stĺpcový graf. Jednoducho označíme údaje a v záložke Vložiť vyberieme Pruhový graf.

Ako vytvoriť pruhový graf

Vytvoril sa nám automaticky pruhový graf, v ktorom vidíme vývoj počtu obyvateľov pre každý kraj.

Ak by sme chceli miesto skupín podľa krajov mať skupiny podľa roku, môžme to veľmi jednoducho napraviť. V záložke Návrh, ktorá sa objaví keď klikneme na graf, klikneme na Prepnúť riadok a stĺpce.

Prepnúť riadok a stĺpec

Graf nám zoskupí kraje pre každý rok sčítania ľudu. Pre lepšiu čitateľnosť by sme mohli nastaviť minimálnu hodnotu horizontálnej osi na 300 tisíc. Pridáme ešte názov “Počet obyvateľov podľa kraja” a graf máme hotový.


Je krásne vidieť, ktorý kraj mal najviac obyvateľov v danom roku.


Skladaný pruhový graf

Okrem obyčajného pruhového grafu môžeme vytvoriť aj skladaný pruhový graf. Ten má zmysel vytvoriť hlavne vtedy, ak chceme ukázať ako každá kategória prispieva do celku. Ďaľšou výhodou je, že taktiež uvidíme aj celkové hodnoty.

Napríklad, ak chceme ukázať celkový počet obyvateľstva Slovenska pre každý rok a zároveň poukázať na to, ako každý kraj “prispel” do tohto súčtu, môžeme použiť skladaný pruhový graf.

Označíme údaje a v záložke Vložiť klikneme na Skladaný pruhový graf.

Skladaný pruhový graf

Vidíme, že sa nám vytvoril graf s krajmi ako skupiny. To nám ale neukáže celkový počet rokov. V záložke Návrh klikneme na Prepnúť riadok a stĺpec.

Skladaný pruhový graf Excel

Teraz sa nám graf zmenil na požadovanú podobu. Ako skupiny máme roky sčítania ľudu. Vidíme teda jasne, ako nám narastal celkový počet obyvateľov Slovenska a taktiež vidíme zloženie podľa kraja. Napríklad je vidieť, že počet obyvateľov v Prešovskom kraji v roku 1950 tvoril oveľa menšiu časť z celkovej populácie ako v roku 2015, kedy mal najväčší počet obyvateľov zo všetkých krajov.


Pre získanie zdatností pre tvorbu tabuliek, z ktorých si následne môžeme tvoriť grafy, odporúčam sekciu Excel Tabuľky.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!