Ako vytvoriť graf v Exceli

Výber dát | Výber grafu | Ako zmeniť typ grafu | Pridanie dát do grafu | Ako vytvoriť kombinovaný graf | Manuálne vytvorenie grafu v Exceli | Excel krivky | Kontingenčný graf


V tomto článku si ukážeme, ako sa robia grafy v Exceli.

Výber dát

Pred vytvorením grafu si musíme označiť dáta, pre ktoré chceme graf vytvoriť. Máme tri možnosti:

1. Označiť si všetky dáta, pre ktoré chceme graf vytvoriť. V našom príklade bunky A1:B11.

Označenie dát

2. Kliknúť na akúkoľvek bunku z dát, pre ktoré chceme vytvoriť graf. Napríklad na bunku A5.

Označenie dát

Pri tomto druhom spôsobe (vybratie akejkoľvek bunky) sa však uistite, že všetky dáta sú spolu pohromade. Nesmie byť napríklad medzi nimi prázdny riadok alebo stĺpec, v tom prípade by to nefungovalo.

3. Manuálne si vybrať dáta až po vytvorení grafu pomocou výberu zdrojových údajov.

Výber grafu

Akonáhle máme údaje vybrané, môžeme si vybrať požadovaný graf.

V záložke Vložiť v sekcii Grafy máme rôzne typy grafov, ktoré môžeme v Exceli vytvoriť. My si vytvoríme čiarový graf, a teda zvolíme Čiarový graf.

Ako vytvoriť graf v exceli

Graf nám ukazuje vývoj cien za obdobie 10 dní.


Ako zmeniť typ grafu

Ak by sme chceli zmeniť typ grafu, stačí na graf kliknúť pravým tlačidlom a zvoliť ´Zmeniť typ grafu...´. Napríklad si zmeníme graf na skupinový stĺpcový.

Ako zmeniť typ grafu Excel

Vytvorenie stĺpcového grafu v Exceli


Pridanie dát do grafu

V prípade, že máme zrazu nejaké nové údaje, ktoré chceme do grafu pridať, môžeme tak urobiť dvomi spôsobmi.

1. Označíme nové dáta, ktoré chceme pridať a skopírujeme ich priamo do grafu.

2. Klikneme na graf pravým tlačidlom a zvolíme ´Zdrojové údaje...´. Viac o výbere zdrojových údajov nájdete na začiatku článku.

Teraz si ukážeme ten prvý spôsob.

Máme okrem ceny aj údaje o počte predaných kusov, a chceme tieto informácie do grafu pridať. Vyznačíme si tieto údaje a pravým tlačidlom myši klikneme a zvolíme kopírovať (prípadne pomocou klávesovej skratky Ctrl+C).

Ako pridať dáta do grafu

Následne klikneme na graf pravým tlačidlom a zvolíme prilepiť (prípadne pomocou klávesovej skratky Ctrl+V).

Ako pridať dáta do grafu Excel

Vidíme, že sa nám údaje do grafu pridali. Vytvorili sme teda skupinový stĺpcový graf, pričom jedna skupina údajov je Cena a druhá je počet Kusov.

Skupinový stĺpcový graf

Ako pridať názov, označenia osí a iné prispôsobenia grafu si ukážeme v článku Formátovanie grafov v Exceli (*pracujem na ňom, čoskoro ho zverejním).

Ako vytvoriť kombinovaný graf

V prípade, že by sme chceli mať vývoj ceny ako čiaru a iba počet predaných kusov ako stĺpce, môžeme zmeniť typ grafu na kombinovaný. Typ grafu zmeníme ako v návode vyššie, avšak tentokrát zvolíme Kombinovaný graf.

V okne výberu grafu na spodku vpravo zmeníme typ grafu na ´Čiarový´ pre ´Cena´a na ´Skupinový stĺpcový´ pre ´Kusov´. Klikneme na OK.

Ako vytvoriť kombinovaný graf Excel

Manuálne vytvorenie grafu v Exceli

Väčšinou grafy vytvárame označením údajov pre ktoré chceme graf vytvoriť a až následne výberom typu grafu. Graf si však môžeme vytvoriť aj naopak. Najprv si zvolíme typ grafu a až potom doň manuálne pridáme údaje.

Klikneme na nejakú bunku, ktorá neobsahuje žiadne údaje a vyberieme v záložke ´Vložiť´ typ grafu napríklad´Skupinový stĺpcový´.

Ako spraviť graf v Exceli

Ako vidíme, graf je prázdny. Klikneme naň pravým tlačidlom, zvolíme ´Zdrojové údaje...´, a klikneme na ´Pridať´.

Zdrojové údaje Excel grafy

V novootvorenom okne klikneme na tú šípku smerujúcu hore a následne klikneme na bunku B1, teda ´Cena´. Potom klikneme na tu spodnejšiu šípku smerujúcu hore a vyberieme bunky B2:B11. Klikneme na OK.


Po kliknutí na OK klikneme pod ´Označenia vodorovnej osi (kategória)´ na ´Upraviť´. Následne vyberieme údaje, ktoré chceme mať vo vodorovnej osi. Teda naše dátumy.


Označenia vodorovnej osi

To isté zopakujeme pre počet kusov. To znamená:

1. Pomocou tlačidla ´Pridať´ označíme najprv názov radu, teda bunku C1 a potom samotný rad, teda bunky C2:C11.

2. Po pridaní tohto radu klikneme opäť pod ´Označenia vodorovnej osi (kategória)´ na ´Upraviť´ a upravíme vodorovnú os na dátumy.

Okno zdroja údajov teda bude vyzerať takto:

Zmena zdrojových údajov grafy v Exceli

Excel krivky

Novšie verzie Excelu ponúkajú špeciálny typ grafov zvané Krivky. Ide o mini-grafy, ktoré môžeme priamo vložiť do buniek.

Ak máme napríklad údaje o priemerných mesačných zrážkach za obdobie 12 mesiacov v troch mestách, a chceli by sme rýchlo vidieť vývoj týchto zrážok pre každé mesto, môžeme použiť krivky.

Klikneme na bunku, do ktorej chceme krivku vložiť, napríklad bunku O3. V záložke ´Vložiť´ v kategórii ´Krivky´ klikneme na ´Čiarový.´

Excel Krivky

V novootvorenom okne kliknutím na šípku smerujúcu hore vyberieme rozsah údajov pre krivku: C3:N3.

Vytvorenie kriviek Excel

Vidíme, že sa nám krivka vytvorila. Potiahnutím bodky v pravom dolnom rohu bunky, v ktorej máme krivku, smerom nadol, vytvoríme krivky aj pre ostatné dve mestá.

Krivky v Exceli

Kontingenčný graf

Jedným z najmocnejších typov grafov je kontingenčný graf. Nie je to špeciálny typ grafu, pretože kontingenčný graf môžeme vytvoriť pre akýkoľvek typ grafu (pre čiarový, stĺpcový atď.). Volá sa kontingenčný, pretože je vytvorený priamo z kontingenčnej tabuľky a je teda s ňou prepojený.

Tento typ grafu má ohromné využitie, môžeme ho dokonca dynamicky ovládať rýchlymi filtrami. Pre tento typ grafu som preto napísal samostatný článok, ktorý si môžete prečítať tu – Kontingenčný graf(*pracujem na ňom, čoskoro ho zverejním).

Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku vysvetľujem v článku Kontingenčné tabuľky.


Ak sa chcete naučiť ako vytvoriť ozaj presvedčivé vizualizácie v Exceli, ako aj pokročilé grafy, odporúčam Vám náš video kurz Excel grafy a vyzualizácie.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!