Stĺpcový graf

Čo je to stĺpcový graf | Ako vytvoriť stĺpcový graf | Skupinový stĺpcový graf | Označiť údaje v grafe


V tomto článku si ukážeme ako a na čo sa stĺpcový graf používa a ako ho vytvoriť. Tiež si ukážeme Skupinový stĺpcový graf.

Čo je to stĺpcový graf

Stĺpcový graf slúži na porovnanie údajov v rôznych kategóriach. Každá kategória má svoj stĺpec, a výška stĺpca odzrkadľuje hodnotu danej kategórie. Ak napríklad porovnávame počet obyvateľov štyroch krajín, každá krajina bude mať svoj stĺpec, a počet obyvateľov by určoval výšku stĺpca.

Stĺpcový graf úvod


Ako vytvoriť stĺpcový graf

Vytvoriť graf sa dá veľmi jednoducho. Označíme údaje, pre ktoré chceme graf vytvoriť a v záložke Vložiť vyberieme Stĺpcový graf.

Stĺpcový graf

Zo stĺpcového grafu je vidieť, že počet obyvateľov v slovenských krajoch sa pohybuje v rozmedzí 500 až 850 tisíc obyvateľov. Aby sme rozdiely medzi krajmi videli lepšie, mohli by sme minimálnu hodnotu vertikálnej osi nastaviť na 500 tisíc tak, ako vysvetľujem v článku Čiarový graf.


Skupinový stĺpcový graf

Ak by sme mali okrem počtu obyvateľov aj nejaký iný údaj alebo počet obyvateľov za iný rok, mohli by sme tieto údaje pridať do grafu ako extra stĺpec vedľa existujúcich stĺpcov. Ak napríklad okrem počtu obyvateľov v roku 2015 získame údaj počtu obyvateľov v roku 1970, pridáme ho do stĺpcového grafu nasledovne.

Označíme bunky (aj s nadpisom), ktoré chceme do stĺpcového grafu pridať. Na klávesnici stlačíme klávesovú kombináciu Ctrl + c, potom klikneme na graf a na klávesnici stlačíme klávesovú kombináciu Ctrl + v (zoznam užitočných klávesových skratiek som pre vás pripravil v článku Klávesové skratky).

Skupinový stĺpcový graf

Tieto údaje sa nám automaticky pridali do grafu. Nie je však jasné, ktorý stĺpec odzrkadľuje rok 2015 a ktorý rok 1970. Preto si tam teraz pridáme popisky.


Označiť údaje v stĺpcovom grafe

Do grafu môžeme pridať označenie údajov. Klikneme na stĺpcový graf, a následne na záložku Návrh. Klikneme na Pridať prvok grafu, potom zvolíme Legenda a následne zvolíme miesto, napríklad Hore.

Pridať prvok Grafu Excel

Do grafu sa nám bleskurýchle pridalo označenie stĺpcov a teraz už je jasné, že počet obyvateľov v roku 2015 je zobrazená modrými stĺpcami a počet obyvateľov v roku 1970 oranžovými.

Z grafu sa dá vyčítať, že počet obyvateľov stúpol pre všetky kraje. Taktiež je vidieť, že najväčší nárast bol v Prešovskom a Košickom kraji. Stĺpcový graf by sme vedeli ešte aj naformátovať, aby bol lepšie čitateľný a mal lepší dizajn.


Pre získanie zdatností pre tvorbu tabuliek, z ktorých si následne môžeme tvoriť grafy, odporúčam sekciu Excel Tabuľky.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!