Excel klávesové skratky

V tomto článku sa pozrieme na klávesové skratky, ktoré nám prácu s Excelom značne urýchlia. Excel má dokopy viac ako 200 skratiek, my sa však naučíme iba tie najvyužiteľnejšie.

Môžete si tiež stiahnuť PDF súbor, kde sú prehľadne zobrazené najpoužívanejšie Excel klávesové skratky.


Osobne pri práci s Excelom najviac používam a odporúčam nasledovné skratky. Zoznam ďalších dôležitých skratiek nájdete na spodku tohto článku.

Najpoužívanejšie klávesové skratky v Exceli

1. Ctrl + C pre kopírovanie, Ctrl + V pre vloženie a Ctrl + X pre vystrihnutie.

2. Ctrl + Alt + V pre špeciálne vloženie. Pri takomto vložení si môžete vybrať, či chcete vložiť hodnoty, vzorce, formát atď.

3. F4 pre rýchle zvolenie absolútneho alebo relatívneho adresovania pri písaní vzorcov. Pomocou F4 vkladáme znaky $ do vzorcov bunky a tým vyberáme typ adresovania.

4. Ctrl + Shift + šípková klávesa pre rozšírenie výberu. Napríklad ak máme 1000 riadkov a chceme označiť všetkých tisíc, stačí označiť prvý riadok a potom stlačiť Ctrl + Shift + šípka dolu. Jednoznačne nevyhnutná skratka pri práci s dátami obsahujúcimi veľa riadkov alebo stĺpcov.

5. Ctrl + Shift + L pre rýchle zrušenie alebo vytvorenie filtra. Ak máme napríklad aplikovaných viac filtrov, stačí použiť túto klávesovú skratku a filtre sa nám bleskurýchle zrušia.

6. Ctrl + D pre skopírovanie hodnoty bunky nad aktívnou bunkou a Ctrl + R pre skopírovanie hodnoty bunky vľavo od aktívnej bunky.

7. Ctrl + ; pre rýchle vpísanie aktuálneho dátumu a Ctrl + : pre rýchle vpísanie aktuálneho času.

8. Ctrl + Home označí prvú bunku v hárku, Ctrl + End označí poslednú bunku v hárku. Ak túto skratku skombinujeme s Shift, môžeme tak bleskurýchle označiť všetky dáta v hárku. (Tlačidlá Home a End nájdete na väčšine klávesniciach nad šípkami respektíve vpravo od Enter.)

9. Ctrl + Page Up a taktiež Ctrl + Page Down pre prepínanie medzi hárkami. (Tlačidlá Page Up a Page Down nájdete na väčšine klávesniciach nad šípkami respektíve vpravo od Enter.)

10. Ctrl + šípková klávesa pre orientáciu v dátach. Touto skratkou rýchlo skočíme na začiatok, koniec, úplne vpravo alebo úplne vľavo našich dát.

11. Ctrl + Y pre zopakovanie úkonu. Napríklad ak pridáme okraje, potom môžeme použiť Ctrl + Y pre pridanie okrajov rovnako ako v predošlom úkone.

12. Ctrl + + pre vloženie bunky, riadku alebo stĺpca. Ctrl + - pre odstránenie bunky, riadku alebo stĺpca.

13. Ctrl + 1 otvoriť okno pre formátovanie.

14. Ctrl + ` prepína medzi náhľadom vzorcov. Môžme tak skontrolovať všetky vzorce v hárku.

15. Ctrl + T pre rýchle pretvorenie dát na Excel tabuľku.


Ďalšie zaujímavé Excel skratky:

16.

Ctrl + Z

Vrátenie späť

17.

Ctrl + S

Uložiť zošit

18.

F12

Uložiť zošit s novým názvom

19.

Alt + F + T

Otvoriť okno Možnosti Excelu

20.

Ctrl + N

Vytvoriť nový zošit

21.

Ctrl + O

Otvoriť nový zošit

22.

Ctrl + W

Zatvoriť aktívny zošit

23.

Ctrl + P

Tlačiť

24.

Tab (tlačidlo vľavo od písmena Q)

Pre automatické dopísanie funkcie keď píšme funkcie.

25.

Ctrl + F1

Pre skrytie a odokritie panela s nástrojmi.

26.

Ctrl + Bold

Tučné

27.

Ctrl + Tab

Pre prepnutie na iný otvorený Excel zošit.

28.

Ctrl + F

Otvorí okno hľadania

29.

Alt + Enter

Pri vpisovaní hodnoty bunky, ak chceme písať o riadok nižšie.

30.

Alt + F11

Pre otvorenie VBA editora (vývojára).

31.

Ctrl + Space

Označiť celý stĺpec.

32.

Shift + Space

Označiť celý riadok


Pre veľmi efektívnu prácu s dátami odporúčam využitie kontingenčných tabuliek.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!