Kurz Excel pre začiatočníkov

Táto príručka je určená pre všetkých ľudí, ktorí začínajú s programom MS Excel a hľadajú kurz Excel pre začiatočníkov.

Príručka obsahuje informácie o pracovných zošitoch, o jednotlivých častiach pracovného hárku, ako sú riadky, stĺpce a bunky.

Ukážeme si základné operácie s týmito prvkami a krok po kroku si vysvetlíme všetko, čo potrebujete vedieť na to, aby ste mohli plnohodnotne používať Excel.

Odporúčam vám si popri tejto príručke zapnúť program Excel a krok po kroku si precvičovať jednotlivé časti príručky. Len praktickým cvičením sa naučíte ovládať tento program.

Tiež odporúčam prihlásiť sa do kurzu Excelu online, kde sa tieto aj mnoho ďalších zručností môžete naučiť pohodlne vo videách.

Čo je to program Excel

Program Microsoft Excel je veľmi šikovná a užitočná aplikácia z kancelárskeho balíka Microsoft Office, ktorú používajú ľudia po celom svete na rôzne účely. Ide o program, ktorého pracovné prostredie nazývame pracovný zošit a ten sa skladá z jednotlivých hárkov, ktorých základ tvoria riadky, stĺpce a bunky.

Pomocou tohto programu je možné vykonávať rôzne výpočty vďaka množstvu funkcií, ktoré dokážete použiť takmer v každej oblasti vášho života. Vďaka prehľadnému spracovaniu nie je takýto kurz Excel pre začiatočníkov vôbec ťažký a zabierie minimum času, aby ste získali všetky základné znalosti.

Pracovný zošit a pracovný hárok

Pracovný zošit programu Excel je súbor, ktorý obsahuje jeden alebo viacero hárkov, ktoré môžete použiť na usporiadanie rôznych druhov informácií a údajov. Môžete si vytvoriť nový pracovný zošit, otvoriť prázdny zošit alebo použiť predvolené šablóny na vytvorenie pracovného zošitu.

Pracovný zošit pozostáva z niekoľkých pracovných hárkov. Pokiaľ tak pracujete na viacerých veciach v rámci jedného projektu, môžete použiť pracovné hárky. Pracovné hárky je možné presúvať, premenovať, kopírovať, zabezpečiť, či skryť. Medzi jednotlivými hárkami je možné sa presúvať na spodku pracovného zošita.

Ako sa pohybovať medzi bunkami

Pomocou klávesov so šípkami sa môžete pohybovať vľavo, vpravo, hore a dolu medzi jednotlivými bunkami. Stlačením klávesu Enter prejdete o bunku nižšie a stlačením klávesu Tabulátor sa presuniete o bunku doprava.

Ako označiť bunky v Exceli pre začiatočníkov

Existuje niekoľko spôsobov, ako označiť bunky v programe Excel. My si ich teraz ukážeme:

  • Ak chcete vybrať jednu bunku, kliknite na bunku.
  • Ak chcete vybrať jeden alebo viac riadkov buniek, kliknite na číslo riadku (prípadne stlačeným ľavým tlačidlom myši označte viacero riadkov).
  • Ak chcete vybrať jeden alebo viac stĺpcov buniek, kliknite na písmeno stĺpca (prípadne stlačeným ľavým tlačidlom myši označte viacero stĺpcov).
  • Ak chcete vybrať skupinu súvisiacich buniek, kliknite na rohovú bunku a stlačením ľavého tlačidla myši presúvajte kurzor ponad iné bunky, až kým všetky požadované bunky nebudú označené sivou farbou.
  • Ak chcete vybrať viacero buniek, ktoré nie sú susediace, stlačte a podržte kláves Ctrl. Kým držíte kláves Ctrl, môžete označovať hociktoré bunky kliknutím myšou.
  • Ak chcete vybrať každú bunku v pracovnom hárku, kliknite v pravom hornom rohu pracovného hárku na trojuholník, ktorý sa nachádza medzi riadkom 1 a stĺpcom A.

Ako zadávať údaje do buniek

Pre zadanie údajov do bunky stačí kliknúť na bunku a začať písať. Zadané informácie sa zobrazia aj na lište vzorcov. Obsah buniek môžete upravovať buď priamo v bunke alebo v lište vzorcov.

  • Ak chcete upraviť obsah bunky priamo v bunke, tak dvakrát poklikajte na bunku, prípadne kliknite na bunku iba raz a stlačte kláves F2.
  • Ak chcete upraviť obsah bunky v lište vzorcov, tak kliknite najprv na bunku a potom na lištu vzorcov.

Po dokončení písania stlačte klávesu Enter alebo kliknite na inú bunku.

Každá bunka má špecifický formát, ktorý informuje o spôsobe zobrazovania obsahu bunky. Formát bunky sa môže líšiť od obsahu bunky. Napríklad, keď chcete vyjadriť rôzny počet desatinných miest, platobnú menu alebo dátum, môžete na to použiť náležitý formát. Viac o formátoch sa dočítate v článku Excel základy.

Ako šíriť obsah buniek

Existuje niekoľko spôsobov vyplňovania údajov z jednej bunky do susedných buniek. Excel pre začiatočníkov odporúča dve známe klávesové skratky, ktoré umožňujú kopírovať obsah bunky smerom doprava alebo smerom dole:

  • Ak chcete do aktívnej bunky skopírovať hodnotu bunky, ktorá je od nej naľavo (čiže kopírujeme smerom doprava), stlačte na klávesnici Ctrl + D.
  • Ak chcete do aktívnej bunky skopírovať hodnotu z bunky, ktorá je od nej hore (čiže kopírujeme smerom dolu), stlačte na klávesnici Ctrl + R.

Ak chcete šíriť údaje bunky ľubovoľným smerom, tak kliknite na bunku s údajmi, ktoré sa majú kopírovať, umiestnite kurzor nad pravý dolný roh bunky, až kým sa kurzor zmení na tenký znak plus (+) alebo na tmavý štvorec. Následne potiahnutím nahor, nadol, doľava alebo doprava vyplníte bunky okolo.

Odporúčam vám tiež pozrieť si zaujímavú možnosť zvanú Flash Fill v tomto videu, pomocou ktorej sa v skopírovanej bunke dá prehodiť meno a priezvisko.

Ako presúvať obsah buniek

Kurz Excel pre začiatočníkov sa nezaobíde bez naučenia presúvať obsah buniek. Pre presunutie obsahu stačí pravým tlačidlom myši na vybranú bunku, a potom na položku Vystrihnúť.

Následne kliknite pravým tlačidlom na novú bunku, kde chcete údaje presunúť a kliknite na možnosť Prilepiť.

Podobné to je aj s kopírovaním obsahu buniek. Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na vybranú bunku, vyberte položku Kopírovať a následne vložte do novej bunky možnosťou Prilepiť.

Ako pridať alebo odobrať riadky a stĺpce

Ak chcete do tabuľky vložiť nový riadok, kliknite pravým tlačidlom myši na číslo riadka a následne na položku Vložiť. Program Excel vždy vkladá riadok nad riadok, na ktorý ste klikli. Ak chcete pokračovať vo vkladaní riadkov, stlačte kláves F4 a vložte ďalšie riadky.

Ak chcete odstrániť riadok, kliknite pravým tlačidlom myši na číslo riadka a kliknite na položku Odstrániť. Viaceré riadky naraz je možné odstrániť tým, že ich zvýrazníte stlačeným pravým tlačidlom a po pustení tlačidla myši zvolíte možnosť Odstrániť. Riadky, ktoré nie sú pri sebe, môžete označovať podržaním klávesy CTRL a klikaním na jednotlivé názvy riadkov ľavým tlačidlom myši. Následne na ktorýkoľvek z vybraných riadkov kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Odstrániť.

Tieto postupy fungujú rovnako aj pri stĺpcoch.

Ako zabezpečiť pracovný hárok

Ak váš pracovný hárok obsahuje nejaké dôležité a cenné informácie, tak ho môžete zabezpečiť heslom a tak zabrániť ostatným ľuďom k prístupu do tohto hárku. Urobiť tak môžete kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu hárku v spodnej časti pracovného zošita. Následne vyberte položku Zabezpečiť hárok a jednoducho zadajte heslo, ktorým sa k pracovnému hárku v budúcnosti dostanete.

Kurz Excel pre začiatočníkov aj vo videách

Ak vám tento kurz Excel pre začiatočníkov dal zaujímavé informácie, pokračujte v našom online kurze Excelu, ktorý je rozdelený do 50 krátkych videí. Je tam krok za krokom vysvetlené všetko, čo budete pre správne používanie Excelu potrebovať.

Prihláste sa do online kurzu Excelu tu.

Teším sa na vás v kurze a prajem mnoho úspechov s Excelom!

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!