Excel základy

Program Microsoft Excel je veľmi šikovný nástroj, vďaka ktorému sa dokážete zorientovať vo veľkom množstve údajov. Pomôže vám s jednoduchými aj zložitejšími výpočtami. Len treba vedieť, ako na to.

Našťastie to nie je také zložité, ako sa na prvý pohľad môže zdať. V tomto článku si to najdôležitejšie prejdeme krok za krokom.

Pracovné prostredie Excelu tvorí veľká tabuľka s bunkami, do ktorých je možné vkladať text, čísla, vzorce a funkcie. Excel však nie je obmedzený len na textové údaje a potrebné informácie môžete doplniť o rôzne obrázky, grafy a tabuľky. Pre pokročilých používateľov Excelu sú k dispozícii aj makrá a VBA.

Teraz začneme od úplných základov, aby ste sa v Exceli mohli lepšie orientovať a použiť ho okamžite na všetky bežné úlohy.

Pracovné prostredie programu Excel

Keď sa chceme naučiť Excel základy poriadne, musíme najprv spoznať pracovné prostredie. Začnime preto najdôležitejšími časťami tohto programu, ktorými sú:

 • riadky, stĺpce a bunky,
 • pás s nástrojmi,
 • panel s nástrojmi rýchly prístup,
 • a riadok vzorcov.

Na tomto obrázku ich ľahko nájdete:

Pracovné prostredie pre excel základy

Vytvorenie nového pracovného zošita

Keď otvoríte program Excel, tak sa pred vami zobrazí pracovná plocha s mriežkou a panelmi nástrojov. Toto prostredie nazývame pracovný zošit. Každý pracovný zošit je tvorený z pracovných hárkov, pomocou ktorých môžete oddeliť jednu skupinu údajov od druhých. V nasledujúcich dvoch jednoduchých krokoch si ukážeme, ako vytvoriť nový pracovný zošit:

 1. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Nové.
  Excel základy pre vytvorenie nového hárku 1

 2. Potom v záložke Nové kliknite na položku Prázdny zošit.

Excel základy pre zadávanie údajov do buniek

 1. Kliknite na prázdnu bunku.
 2. Zadajte do bunky hodnotu, ktorou môže byť napr. text alebo číslo.
 3. Stlačením klávesy Enter alebo Tabulátor sa posuniete do ďalšej bunky.

Orámovanie buniek

Na väčší prehľad medzi jednotlivými bunkami môžete pomocou týchto krokov použiť orámovanie buniek:

 1. Vyberte bunku alebo skupinu buniek, ktoré chcete orámovať.
 2. Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na šípku, ktorá sa nachádza vedľa tlačidla Orámovanie a následne sa vám zobrazí niekoľko štýlov orámovania, z ktorých si môžete vybrať.

Excel základy pre orámovanie buniek

Podfarbenie buniek

Okrem orámovania buniek, môžete bunky aj podfarbiť a urobiť vaše údaje ešte prehľadnejšie:

 1. Vyberte bunku alebo skupinu buniek, ktoré chcete podfarbiť.
 2. Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na šípku, ktorá sa nachádza vedľa položky Farba výplne a potom v časti Farby motívu alebo Štandardné farby vyberte požadovanú farbu.

Excel základy pre podfarbenie buniek

Pridávanie údajov pomocou funkcie Automatický súčet

Pokiaľ budete chcieť sčítať čísla, ktoré sa nachádzajú v jednom stĺpci alebo riadku, môžete tak urobiť veľmi rýchlo pomocou možnosti Automatický súčet, ktorú nájdete pod v ľavom hornom rohu pracovného zošita pod kartou Vzorce.

1. Vyberte bunku napravo od čísel, ktoré chcete spočítať, alebo pod nimi.

2. Kliknite na kartu Vzorce a potom na položkuAutomatický súčet v skupine Knižnica funkcií. Automatický súčet sčíta čísla a výsledok sa zobrazí vo vami zvolenej bunke.

Excel základy pre automatický súčet

Vytvorenie jednoduchého vzorca

V programe Excel si môžete veľmi rýchlo a jednoducho vytvoriť pár základných vzorcov, ktoré môžete použiť na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie.

 1. Kliknite na bunku a potom zadajte znamienko rovnosti (=). Programu tak automaticky zašlete signál, že daná bunka bude obsahovať vzorec.
 2. Zadajte čísla a operátory výpočtu, ako napríklad znak plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdičku (*) pre násobenie alebo lomítko (/) pre delenie. Takže napíšte niektorý z týchto príkladov:
  =6+3
  =6-3
  =6*3
  =6/3
 3. Následne stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu spustíte výpočet a samotný výsledok sa zobrazí v danej bunke.

Podrobné vysvetlenie vzorcov nájdete v tomto článku.

Uloženie dokumentov

Počas práce s programom Excel netreba nikdy zabúdať na uloženie svojich dokumentov. Niekedy sa vám môže stať, že program alebo počítač prestane pracovať a v takom prípade je potrebné mať svoju prácu uloženú, aby ste o ňu zbytočne neprišli. Preto medzi Excel základy patrí aj vedieť, ako uložiť dokument rýchlo a pohodlne:

 1. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Uložiť alebo jednoducho stlačte klávesy Ctrl + S.
 2. Ak ste prácu uložili už predtým, nemusíte robiť nič navyše a program automaticky dokument uloží. Ak naopak daný zošit ukladáte po prvýkrát:
  1. V časti Uložiť ako vyberte umiestnenie, kam chcete zošit uložiť, a vyhľadajte požadovaný priečinok.
  2. Do poľa Názov súboru zadajte požadovaný názov.
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tlač dokumentov

Jednotlivé dokumenty možno tlačiť priamo z programu a to nasledovne:

 1. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Tlačiť alebo jednoducho stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.
 2. Ukážky jednotlivých strán zobrazíte klikaním na šípky Nasledujúca strana a Predchádzajúca strana si môžete prezrieť ukážky jednotlivých strán. Ukážky strán sa zobrazia buď čierno-bielo alebo farebne. To závisí od nastavení tlačiarne.
 3. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Formáty buniek

Excel základy by neboli kompletné, keby sme sa nepozreli aj na formáty buniek. Často totiž potrebujeme, aby boli hodnoty v bunkách naformátované rôznymi spôsobmi. Napríklad chceme niektoré čísla mať naformátované ako počet kusov a iné ako hodnotu v eurách s desatinnými miestami. Inde môžeme použiť zase dátumy, percentá a podobne. Zmeniť formát môžete nasledovne:

 1. Kliknite na bunky s číslami, ktoré chcete formátovať.
 2. Kliknite na kartu Domov a potom na šípku v poli Všeobecné.
 3. Vyberte formát čísel, ako napríklad mena, dátum, percento, zlomok, čas...

Excel základy pre formáty buniek

Zobrazenie súčtov pomocou nástroja Rýchla analýza

Rýchla analýza je nástroj, pomocou ktorého môžete rýchlo získať súčet čísel. Či už ide o funkcie sum, average alebo count, Excel zobrazí výsledky výpočtu vždy priamo pod alebo vedľa čísla. Pozrite si toto rýchle video o Rýchlej analýze.

Ukážme si teraz rýchly príklad pre zobrazenie súčtov:

 1. Vyberte bunky s číslami, ktoré chcete sčítať.
 2. Kliknite na tlačidlo Rýchla analýza v pravom dolnom rohu výberu.
  Excel základy pre Rýchlu analýzu
 3. Kliknite na položku Súčty, premiestnite kurzor nad tlačidlá a zobrazte výsledky výpočtu pre svoje údaje. Kliknutím na dané tlačidlo použijete súčet.

Zoradenie údajov

 1. Údaje vyberiete kliknutím na prvú bunku a so stlačeným tlačidlom myši sa presuňte na poslednú požadovanú bunku výberu.
 2. Kliknite na tlačidlo Rýchla analýza v pravom dolnom rohu výberu: Rýchla analýza
 3. Kliknite na položku Tabuľky, kurzorom prejdite na tlačidlo Tabuľka, zobrazí sa vám ukážka údajov a potom kliknite na tlačidlo Tabuľka.
 4. Kliknite na šípku v hlavičke tabuľky stĺpca.
 5. Ak chcete filtrovať údaje, zrušte začiarknutie políčka Vybrať všetko a potom vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v tabuľke.
 6. Ak chcete údaje zoradiť, kliknite na položku Zoradiť od najmenšieho po najväčšie alebo Zoradiť od najväčšieho po najmenšie.
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Podrobný návod a ďalšie ukážky nájdete v článku Excel tabuľky.

Vizualizácie údajov

Pomocou podmieneného formátovania môžete veľmi jednoducho zvýrazniť najdôležitejšie údaje a môžete tak urobiť pomocou nástroja Rýchla analýza. Tu si môžete preskúmať rôzne možnosti formátovania a následne si vybrať tú najvhodnejšiu.

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete bližšie preskúmať.
 2. Kliknite na tlačidlo Rýchla analýza v pravom dolnom rohu výberu: Rýchla analýza
 3. Preskúmajte možnosti na kartách Formátovanie a Krivky a zistite, akým spôsobom ovplyvnia vaše údaje. V kategórii Formátovanie môžete napríklad vybrať farebnú stupnicu, ktorú použijete na rozlíšenie nejakých hodnôt.
 4. Ak sa vám ukážka páči, stačí len kliknúť na danú možnosť.

Rovnako si môžete vytvoriť týmto spôsobom aj grafy. Presný návod, ako vytvoriť graf v Exceli, nájdete v tomto článku.

Filtrovanie údajov

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.
 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Filter.
 3. Kliknite na šípku a v záhlaví stĺpca sa vám zobrazí zoznam, v ktorom môžete vybrať možnosti filtrovania.
 4. Ak chcete vybrať podľa hodnôt v zozname, zrušte začiarknutie políčka (Vybrať všetko). Začiarknutia odstráni všetky začiarkavacie políčka. Potom vyberte len hodnoty, ktoré sa majú zobraziť, a kliknite na tlačidlo OK zobrazte výsledky.

Excel základy pre filtrovanie

Vyhľadanie a použitie šablóny

Program Excel má v sebe zabudovaných množstvo šablón, z ktorých si môžete vyberať vzhľadom na údaje, ktoré spracúvate. Pokiaľ medzi nimi nenájdete žiadnu vhodnú, môžete zájsť aj na internet, kde dokážete nájsť ďalšie šablóny pre program Microsoft Excel.

Excel kurz pomocou jednoduchých videí

Ak sa chcete naučiť Excel základy pohodlne vďaka videám a dostať sa až na pokročilú úroveň, odporúčam vám moje video kurzy. Krok za krokom sa v priebehu piatich hodín naučíte všetko, čo v Exceli potrebujete pre kvalitnú a efektívnu prácu. Na záver dostanete aj certifikát o dokončení kurzu.

Pozrite si ukážkové videá zdarma. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!