Excel manuál pre samoukov

Ako sa používa Excel | Základná terminológia | Panel s nástrojmi Rýchly prístup | Hárky, stĺpce, riadky a bunky | Formátovanie buniek | Jednoduchá funkcia SUM | Šablóny | Video kurz


Microsoft Excel je jeden z najpoužívanejších programov na svete. Mnoho ľudí sa na neho spolieha v práci či pre osobnú potrebu a rovnako je veľkým pomocníkom aj pri spracovaní rôznych akademických údajov.

Kvôli nárastu v popularite tohto programu sa ho mnoho ľudí potrebuje naučiť. A tento Excel manuál je práve pre nich. Za zlomok času sa na tejto stránke naučíte všetko, čo o programe Excel potrebujete vedieť.

Ak hľadáte pohodlnú metódu pre naučenie Excelu, ponúkam aj kompletný video kurz.

Čo je Microsoft Excel?

Ak by sme mali čo najjednoduchšie definovať program Excel, tak by sme mohli povedať, že ide o tabuľkovú aplikáciu, ktorá používa mriežky buniek, stĺpce a riadky na vykonávanie výpočtov, spracovávanie a organizáciu rôznych údajov. Dajú sa v ňom používať rôzne vzorce, funkcie, grafy či kontingenčné tabuľky. Z toho nám vyplýva, že Excel nepracuje len s číslami, ale poradí si aj s obrázkami, videami a inými prvkami, ktorú dokážu správne vyobraziť sledované údaje.

Použitia programu Excel

Program Microsoft Excel má nespočetne veľké množstvo využití, no my sa pozrieme na niektoré základné všeobecné použitia tohto programu, s ktorými sa stretnete aj vy:

 • Faktúry, príjmy a výdaje
 • Kalendáre a plány
 • Sledovanie projektov, klientov a zákazníkov
 • Zoznamy úloh
 • Matematické výpočty
 • Finančné výpočty
 • Hypotekárne výpočty
 • Zdravotné záznamy
 • Plánovanie rozpočtu pre domácnosť

Toto sú len základné príklady použitia programu Excel. Tento program je naozaj všestranný a stretnete sa s ním aj pri rôznych iných typoch úloh.


Základná terminológia programu Excel

Pri prezeraní si tohto Excel manuálu natrafíte na niektoré termíny, ktoré budeme neustále opakovať a ku ktorým sa budeme neustále vracať. Bez nich by Excel fungovať nemohol a my si ich teraz priblížime a samostatne aj predstavíme.

Pracovný zošit: Pracovný zošit nazývame to, čo vidíte hneď po otvorení programu Excel. Pracovný zošit môže obsahovať mnoho pracovných hárkov, medzi ktorými je možné sa presúvať na spodku pracovného zošita.

Hárok: Pokiaľ pracujete na viacerých veciach v rámci jedného projektu, môžete použiť pracovné hárky. Pracovné hárky tvoria spolu pracovný zošit a je možné ich presúvať, premenovať, kopírovať, zabezpečiť, či skryť.

Bunka: Obdĺžnikové bloky, ktoré máte možnosť vidieť v pracovnom zošite, sa nazývajú bunky. Do bunky je možné vkladať údaje a to čísla, slová, obrázky alebo vzorce. Jednotlivé informácie je možné vložiť buď priamo do bunky, alebo kliknúť na bunku a napísať ich do textového poľa.

Adresa bunky: Každá bunka má svoju adresu, ktorá je určená príslušným stĺpcom a riadkom bunky. Ak sa bunka nachádza v stĺpci B a v riadku 3, tak jej adresa bude B3.

Vzorce a funkcie: Program Excel ponúka veľké množstvo vzorcov, pomocou ktorých môžete robiť rôzne výpočty. Ak by ste aj náhodou nenašli ten správny vzorec, stále si môžete vytvoriť vlastný. Na zjednodušenie práce je tu aj mnoho funkcií.

Hlavný panel a jednotlivé karty programu Excel

Pre každého používateľa programu Excel je potrebné poznať jeho základné prostredie. Preto by mal dobrý Excel manuál pre samoukov toto prostredie vysvetliť.

Vo vrchnej časti si môžeme všimnúť hlavný panel, na ktorom sú pripnuté rôzny karty a taktiež rôzne nástroje. Teraz si ukážeme, čo sa vám zobrazí pod jednotlivými kartami.

Súbor: Vytvorte nový zošit, otvorte existujúci zošit, uložte, vytlačte a zdieľajte zošity a hárky

Domov: Písmo, zarovnanie, čísla, štýl, bunky a úpravy

Vložiť: Vložte tabuľky, grafy, ilustrácie, filtre a odkazy

Rozloženie strany: Motívy, upravte tému tabuľky, nastavenie strany, rozsah a možnosti hárka

Vzorce: Vyberte vzorec, funkciu z knižnice a vykonajte audit vzorcov

Údaje: Získajte a transformujte údaje, zobrazte dotazy a pripojenia, trieďte, filtrujte a používajte dátové nástroje

Revízia: Používajte nástroje na korektúru, prístupnosť, jazyk a pripomienky

Zobraziť: Zmeňte zobrazenie zošita, položky, ktoré chcete zobraziť, priblížiť alebo oddialiť a pracovať s oknami

Vedľa jednotlivých kariet si môžete všimnúť aj žiarovku s nápisom Povedzte, čo chcete urobiť. Pokiaľ neviete nájsť nejaký nástroj, v tejto sekcii stačí zadať kľúčové slovo a následne sa vám zobrazia výsledky hľadania.


Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi rýchly prístup je prispôsobiteľný panel so súborom nástrojov, ktoré vám dokážu urýchliť a zjednodušiť prácu. Tento panel sa nachádza v ľavom hornom rohu okna programu Excel a je nezávislý od kariet na hlavnom paneli.

V paneli s nástrojmi rýchly prístup môžete nájsť niekoľko ikon. Ak urobíte chybu a chcete ju vrátiť späť, stačí kliknúť na tlačidlo späť. Ak kliknete naň raz, zruší sa posledná akcia, ktorú ste vykonali. Ak na ňu kliknete viackrát, vrátia sa späť akcie, ktoré po sebe nasledujú. Prípadne môžete kliknúť na šípku vedľa tlačidla späť a obnoviť príkazy, ktoré ste zrušili. Na tomto paneli si môžete všimnúť aj ikonu uložiť. Tá umožňuje rýchlo uložiť súbor, s ktorým pracujete. Súbor sa uloží s aktuálnym názvom súboru.

Do tohto panelu s nástrojmi Rýchly prístup si môžete sami pridať príkazy, ktoré sa nenachádzajú na paneli s nástrojmi a mať ich tak hneď po ruke. V nasledujúcich troch krokoch si ukážeme jednoduchý postup, ako tak urobiť.

 1. Kliknite na položky: Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup > Ďalšie príkazy.
 2. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.
 3. Nájdite v zozname príkaz a kliknite na položku Pridať.


Hárky, stĺpce, riadky a bunky

Program Excel si poradí s veľkým množstvom údajov, a preto nie je žiadny problém pracovať s viacerými pracovnými hárkami naraz. Aby sme to zvládli, teraz tento Excel manuál vysvetlí niekoľko základných funkcií s pracovnými hárkami:

 • Pridanie hárku: Kliknite na tlačidlo plus v spodnej časti vedľa vášho posledného hárka.
 • Usporiadanie hárku : Podržte kartu hárku a ťahajte na jej nové miesto v zošite.
 • Názov hárku: Dvakrát kliknite na kartu hárku a zadajte nové meno. V predvolenom nastavení sa zobrazí s názvom hárok 1, hárok 2 atď.
 • Farba hárku: Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárku a v časti Farba karty, stačí vybrať novú farbu.
 • Zabezpečenie hárku: Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárku a pod položkou Zabezpečiť hárok, pridajte heslo a zvoľte ďalšie možnosti.
 • Presúvanie a kopírovanie hárku: Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárku a vyberte položku Presunúť alebo Kopírovať. Potom môžete posunúť hárok na iné miesto v zošite, alebo ho presunúť do iného zošitu, či urobiť jeho kópiu.
 • Odstránenie hárku: Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárku a kliknite na položku Odstrániť. Túto akciu musíte potvrdiť v nasledujúcom okne, ktoré sa vám zobrazí na obrazovke.

Keď vieme, ako používať hárky, prichádzajú na radu stĺpce, riadky a bunky.

Poznáme niekoľko základných operácií so stĺpcami, riadkami a bunkami, ktoré by mal poznať každý používateľ programu Excel. Ide o operácie, ako sú napríklad výber, vkladanie a odstránenie stĺpcov, riadkov a buniek.

Označiť celý stĺpec alebo riadok

Pri pohybe myši nad označujúcimi písmenami stĺpcov alebo číslami v riadkoch sa zobrazí malá šípka. Ak v tomto okamihu kliknete, označí sa celý stĺpec alebo riadok. Túto akciu môžete zvoliť na použitie funkcie, formátovania alebo triedenia.

Označiť susedné stĺpce, riadky alebo bunky

Ak chcete vybrať stĺpce, riadky alebo bunky vedľa seba, začnite výberom prvého. Potom podržte tlačidlo myši a potiahnite zvyšok. Uvidíte, ako sa vyberú. Po dokončení uvoľnite tlačidlo myši. Ďalším spôsobom, ako to urobiť, je vybrať prvý, podržte kláves Shift a vybrať posledný.

Označiť rozptýlené stĺpce, riadky alebo bunky

Ak chcete vybrať stĺpce, riadky alebo bunky, ktoré nie sú susediace, začnite kliknutím na prvú z nich. Potom podržte kláves Ctrl a pokračujte kliknutím na ďalšie, ktoré chcete vybrať. Po dokončení uvoľnite kláves Ctrl.

Vložiť alebo odstrániť stĺpec, riadok alebo bunku

Veľmi jednoducho môžete vložiť alebo odstrániť stĺpec, či riadok. Znovu umiestnite kurzor myši nad písmená stĺpcov alebo čísla riadkov. Namiesto kliknutia ľavým tlačidlom myši však kliknite pravým tlačidlom myši. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte možnosť Vložiť alebo Odstrániť.
Môžete vložiť alebo odstrániť bunku rovnakým spôsobom ako stĺpec alebo riadok. Avšak pri každej z týchto možností dostanete upozornenie s otázkou, ako chcete posunúť bunky, riadok alebo stĺpec. Stačí vybrať možnosť a kliknúť na tlačidlo OK.

Presunúť stĺpec, riadok alebo bunku

Ak sa rozhodnete presunúť stĺpec, riadok alebo bunku na iné miesto vo vašej tabuľke, môžete to urobiť, ale musíte byť opatrní. Najprv vyberte stĺpec, riadok alebo bunku, ako je popísané vyššie. Umiestnite myš na jeden z jej okrajov, presuňte stlačením tlačidla myši na nové miesto a uvoľnite ho.

Musíte však dávať pozor na to, či daný stĺpec, riadok alebo bunka obsahuje nejaké údaje. Ak áno, tak sa vám objaví okno s otázkou, či si myslíte, že chcete údaje nahradiť. Ak tak urobíte omylom, kliknite na tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na pôvodné miesto. Ak však chcete nahradiť údaje, kliknite na tlačidlo OK.

Nastaviť veľkosť stĺpca alebo riadku

Excel manuál pre samoukov musí spomenúť aj možnosť nastavenia, aby všetky alebo niektoré stĺpce, či riadky v tabuľke mali určitú veľkosť bez ohľadu na údaje, ktoré uchovávajú. Nastavenie šírky alebo výšky je jednoduché a môže byť vykonané dvoma rôznymi spôsobmi.
Najprv vyberte a kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec alebo riadok. V kontextovom menu zvoľte Šírka stĺpca alebo Výška riadku v závislosti od toho, ktorý z nich chcete zmeniť. V okne, ktoré sa zobrazí, uvidíte aktuálnu šírku alebo výšku. Nahraďte ho za požadované číslo a kliknite na tlačidlo OK.

Ďalším spôsobom, ako upraviť veľkosť stĺpca alebo riadka, je najprv ho vybrať. Následne posuňte kurzor myši na okraj, kým sa nezobrazí obojstranná šípka. Potom podržte stlačené tlačidlo myši a potiahnite, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť.

Upraviť veľkosť na prispôsobenie údajov

Pokiaľ chcete stĺpce a riadky prispôsobiť veľkosti údajom, môžete tak urobiť pomocou jednoduchých krokov. Najprv vyberte celú pracovnú oblasť kliknutím na trojuholník v ľavom hornom rohu medzi prvkami A a 1. Potom sa pohybujte kurzorom myši medzi dvoma stĺpcami, kým sa nezobrazí obojstranná šípka a dvakrát kliknite. To isté urobte aj pre riadky. Môžete si všimnúť, že stĺpce aj riadky tabuľky sa prispôsobia údajom vo vašich bunkách. Veľkosť sa automaticky prispôsobí pre bunku s najdlhším počtom údajov.


Formátovanie buniek

Program Microsoft Excel ponúka rôzne spôsoby formátovania buniek a to od základných až po pokročilé. V tejto časti vám Excel manuál pre samoukov ukáže niekoľko základných spôsobov formátovania, s ktorými sa stretnete a ktoré by ste mali vedieť používať.

Základné formátovanie stĺpcov, riadkov a buniek vám môže pomôcť jednoducho zobraziť vaše údaje. Ak chcete, aby nejaký riadok, stĺpec alebo bunka vynikli lepšie z veľkého množstva údajov, môžete ich ľahko naformátovať. Vyberte riadok, stĺpec alebo bunku a potom použite formátovanie pomocou možností na domovskej stránke. Tu môžete písmo urobiť tučným, aplikovať odtieň a farbu písma.

1. Zvoľte riadok, stĺpec alebo bunku.

2. Kliknite na tučné písmo.

3. Kliknite na šípku vedľa položky Vyplniť farbu a vyberte farbu.

4. Kliknite na šípku vedľa farby písma a vyberte farbu.

Formátovaním buniek môžete ďalej nastaviť, ako sa budú prezentovať ich hodnoty.

Forátovanie dátumov

Pri práci v programe Excel sa častokrát stretnete s dátumami, ktoré budete musieť zapracovať do rôznych tabuliek. Pokiaľ by ste do niektorej bunky napísali napr. 14.12.2021, tak program to vyhodnotí ako určitý text. No pokiaľ túto bunku naformátujeme na dátum, tak Excel bude vedieť, že 14.12.2021 nie je len obyčajný text, ale ide o dátum. Na nasledujúcich krokoch si ukážeme, ako obyčajnú bunku zmeniť na bunku, ktorá bude v sebe ukrývať dátum.

1. Vyberte stĺpec, riadok alebo bunku, do ktorej zadáte dátum.

2. Pod číslom na karte kliknite na šípku v časti Všeobecné.

3. V rozbaľovacom poli zvoľte buď krátky dátum alebo dlhý dátum.

Upozorňujeme, že ak používate dlhý dátum, ktorý vkladá slová a čísla, ako je uvedené nižšie, nemusíte ho zadávať ručne. Napríklad, ak použijete dlhý dátum a zadáte "8/12/21", automaticky sa naplní ako "streda 8. december 2021."

Formátovanie meny

Pokiaľ pracujete s údajmi, ktoré obsahujú finančné hodnoty s určitou menou, môžete tak ľahko použiť formát meny dvoma rôznymi spôsobmi.

Prvá metóda

 1. Vyberte stĺpec, riadok alebo bunku, v ktorej budete zadávať hodnotu s menou.
 2. Pod číslom na karte kliknite na šípku v časti Všeobecné.
 3. Z rozbaľovacej ponuke vyberte položku Mena.

Druhá metóda

Táto metóda vám na rozdiel od prvej umožní vybrať si dokonca aj typ meny, ktorú chcete použiť.

 1. Vyberte stĺpec, riadok alebo bunku, do ktorej budete zadávať hodnotu s menou.
 2. Pod číslom na karte kliknite na šípku vedľa meny.
 3. Vyberte typ meny, ktorú chcete aplikovať.

Keď jedným alebo druhým spôsobom použijete formát meny na stĺpce, riadky, či bunky, tak akékoľvek číslo ktoré tu zadáte, bude automaticky formátované ako mena.

Formátovanie desatinných čísiel

Pomocou desiatkového formátovania môžete upraviť svoju menu alebo jednoduché čísla a zmeniť ich na desatinné čísla. Toto formátovanie môžete použiť pomocou týchto dvoch krokov.

 1. Vyberte stĺpec, riadok alebo bunku, do ktorej zadáte číslo,
 2. Pod číslom na karte kliknite na tlačidlo Zvýšiť počet desatinných miest alebo Znížiť počet desatinných miest v závislosti od aktuálneho formátu číslovania.

Pod číslom na karte Domovská stránka si tiež všimnete mnoho ďalších spôsobov formátovania čísel. Sú to napríklad časy, percentá, zlomky a ďalšie. Pri práci s Excelom vám môžu byť dobrým pomocníkom.

Podmienené formátovanie

Ak chcete z formátovania vyťažiť maximum, potom si určite prečítajte náš návod pre podmienené formátovanie, ktoré slúži na vyznačenie údajov spĺňajúcich zvolenú podmienku.


Jednoduchá funkcia SUM

Jedna z najlepších funkcií programu Excel, ktorá vám dokáže ušetriť veľké množstvo času, je funkcia SUM. Táto funkcia je veľmi jednoduchá na použitie, a preto by ju aj správny Excel manuál pre samoukov mal pripomenúť.

V predvolenom nastavení by ste mali vidieť funkciu SUM na karte Vzorce. Kliknutím na tlačidlo sa automaticky vloží suma. Ak však kliknete na šípku pre tlačidlo, uvidíte ostatné bežné vzorce, ktoré môžete použiť.

Viac o funkciách v programe Excel sa dočítate v našom podrobnom článku Excel Funkcie.


Šablóny

Jedným z najlepších spôsobov, ako začať pracovať v programe Excel, je použiť šablónu. Širokú ponuku šablón nájdete na internete, no na začiatok vám určite postačia vstavané šablóny programu Excel.

Ak chcete zobraziť možnosti v programe Excel, kliknite na položku Súbor -> Nový. Potom uvidíte niekoľko vybraných šablón, ktoré môžete použiť, kategórie, z ktorých si môžete vybrať a vyhľadávacie pole, ak chcete niečo konkrétne.

Vstavané šablóny sa pohybujú od jednoduchých kalendárov a plánovačov až po spracovanie finančných správ a súvah. Nájdete tu šablónu pre takmer akékoľvek bežné použitie, ktoré by ste chceli v programe Excel.

Ak uvidíte šablónu, ktorú chcete zobraziť, kliknite na ňu a potom v rozbaľovacom okne skontrolujte jej popis a veľkosť sťahovania. Ak ju chcete použiť, kliknite na tlačidlo Vytvoriť.


Excel manuál pre samoukov je skvelým štartom

Dúfame, že tento Excel manuál pre samoukov vám pomohol a naučili ste sa základy používania program Microsoft Excel. Odporúčam vám pokračovať v mojom video kurze Excelu, v ktorom si krok po kroku prejdeme všetko od základov až po pokročilú znalosť tohto programu.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!