Excel vzorce

Program Excel ponúka mnoho možností a je len málo ľudí, ktorí ho pri práci na počítači ešte nevyužili.

Medzi jeho najužitočnejšie schopnosti patrí počítanie rôznych číselných informácií pomocou jednoduchých aj zložitých vzorcov.

V tomto článku si ukážeme, čo sú Excel vzorce a čo všetko o nich musíte vedieť.

Avšak predtým, ako začneme, objasnime si najprv rozdiel medzi vzorcami a funkciami.

Ako sa Excel vzorce odlišujú od funkcií

Aj keď mnoho ľudí používa v rámci Excelu pojem vzorec a funkcia zameniteľne, je v tom podstatný rozdiel:

Excel vzorce

V programe Excel nazývame vzorcom taký výraz, ktorý používa matematické operácie na hodnoty buniek.

Napríklad, ak zadáte

=A1 + A2 + A3

tak tým spočítate obsahy daných troch buniek.

Keď nejaké vzorce používame veľmi často, zišlo by sa nám ich označiť nejakým názvom, aby sme ich mohli v budúcnosti použiť rýchlejšie. Po označení vzorca názvom sa z neho stáva funkcia.

Excel funkcie

Funkcie sú teda preddefinované vzorce v programe Excel. Napríklad pre spočítanie hodnôt buniek môžeme miesto predchádzajúceho príkladu so vzorcom použiť funkciu označenú ako SUM.

Takže náš príklad by sa zmenil zo vzorca

=A1 + A2 + A3

na funkciu

=SUM(A1, A2, A3)

alebo skráteným výrazom

=SUM(A1:A3)

a výsledok by sme mali rovnaký.

Častokrát takúto možnosť uvítame, keď robíme náročnejší výpočet. Napríklad si predstavte, že by sme potrebovali spočítať obsah tisíc buniek. Vtedy by bolo nepraktické ich vypisovať ručne. Miesto toho by sme použitím funkcie =SUM(A1:A1000) získali okamžitý výsledok.

Každá funkcia má svoje pomenovanie, z ktorého sa dá častokrát na prvý pohľad pochopiť, na čo ktorá funkcia slúži. Väčšinou sú to skratky odvodené od anglických slov.

Pre podrobnejšie informácie o funkciách v Exceli som napísal druhý článok.

Pozrime sa teraz na to najdôležitejšie, čo musíte vedieť o Excel vzorcoch.

Ako robiť matematické operácie s Excel vzorcami

Každý jeden vzorec v programe Excel musí začínať znakom rovná sa (=). Tým dávate programu signál, že všetko za týmto znakom má chápať ako vzorec, teda nie ako obyčajný text. Za znakom rovná sa nasleduje už samotná matematická operácia.

Program Excel používa pre základné operácie štandardné operátory, s ktorými ste sa už určite stretli. Patria sem:

 • znamienko plus pre sčítanie +
 • znamienko mínus pre odčítanie –
 • hviezdička pre násobenie *
 • lomítko pre delenie /
 • obrátený zobáčik pre mocniny ^

Ako sa tvoria Excel vzorce

Existujú dva spôsoby, ako môžete v programe Excel vytvoriť vzorce.

Prvým z nich je taký, že za znamienko rovná sa napíšete už konkrétne čísla, ktoré chcete vypočítať. Takýto vzorec môže vyzerať napríklad takto:

= 1 + 1

alebo

= 2 * 2

Tento spôsob je síce možno jednoduchší, no vôbec nie je praktický. Pokiaľ budete chcieť zmeniť hodnoty vo vzorci, tak ich budete musieť ručne prepisovať priamo vo vzorci. V našich ukážkových vzorcoch to nie je až také zložité, pretože sú veľmi jednoduché, ale ak máte nejaký ohromný výpočet s množstvom čísiel, stáva sa z toho ťažkopádny kolos.

Preto existuje aj druhý spôsob a tým je miesto použitia konkrétnych čísiel použitie odkazov na iné bunky, ktoré tieto čísla obsahujú. Tento spôsob je oveľa praktickejší a rýchlejší.

Vysvetlíme si to na nasledujúcom príklade. Dajme tomu, že chcete spočítať dva čísla. Tieto čísla si tak zapíšeme do buniek A1 a A2 a do bunky A3 napíšeme vzorec:

=A1+A2

Vzorec potvrdíme klávesou Enter. Takto dostaneme výsledok veľmi rýchlo a jednoducho.

Excel vzorce

Použitie odkazov na bunky zabezpečí, že vaše vzorce sú vždy presné, pretože môžete zmeniť hodnotu referenčných buniek bez nutnosti prepísať vzorec. Skutočnou výhodou odkazov na bunky je teda to, že vám umožňujú aktualizovať údaje vo vašom pracovnom hárku bez toho, aby ste museli aktualizovať aj samotné vzorce.

Pozrime si ďalšie príklady rôznych vzorcov:

Excel vzorce na príkladoch

Ako vložiť do Excel vzorca adresu bunky

Namiesto toho, aby ste ručne písali adresy buniek, môžete jednoducho vybrať a kliknúť na bunky, ktoré chcete zahrnúť do vzorca. Táto metóda vám umožní ušetriť veľa času a úsilia pri vytváraní vzorcov. Ukážme si to na príklade:

 1. Vyberte bunku, ktorá bude obsahovať vzorec.
 2. Zadajte znak rovná sa (=).
 3. Kliknite na bunku, ktorú chcete uviesť ako prvú. Adresa bunky sa objaví vo vzorci a v hárku sa objaví modrá čiara okolo referenčnej bunky.
 4. Napíšte matematický operátor, ktorý chcete použiť, napríklad plus (+).
 5. Následne vyberte bunku, ktorú chcete uviesť ako druhú. Adresa bunky sa objaví vo vzorci a okolo odkazovanej bunky sa zobrazí červená čiara.
 6. Na klávesnici stlačte kláves Enter. Vzorec sa vypočíta a hodnota sa zobrazí v bunke.

Príklad na Excel vzorce

Vzorce možno tiež kopírovať do priľahlých buniek pomocou rukoväte na výplň (choďte myšou na pravý dolný okraj bunky, kým sa vám kurzor nezmení na čierne plus a vtedy stlačte tlačidlo myši a potiahnite smerom nadol). To ušetrí veľa času a úsilia, ak potrebujete vykonať rovnaký výpočet viackrát v pracovnom hárku.

Pretiahnutie excel vzorcov

Ako upraviť existujúce Excel vzorce

Niekedy sa vám stane, že budete musieť upraviť existujúci Excel vzorec. Ak ste napríklad zadali nesprávnu adresu bunky, tak potrebujete po vytvorení vzorca adresu bunky zmeniť.

Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorý chcete upraviť.

Ak chcete upraviť vzorec, kliknite na riadok so vzorcami. Taktiež môžete dvakrát kliknúť na bunku a upraviť vzorec priamo v bunke.

Ako zmeniť Excel vzorce

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!