Funkcia Excel COUNTIF

Funkcia COUNT | Funkcia COUNTA | Funkcia COUNTBLANK | Funkcia COUNTIF | Funkcia COUNTIFS


V tomto článku si každú z týchto funkcií ukážeme na príkladoch. Tieto funkcie podrobne rozoberám aj vo video kurze, ktorý si môžete vyskúšať zdarma zadaním emailu na hlavnej stránke Easy Excel.

Funkcia COUNT

Táto funkcia slúži na spočítanie počtu buniek v rozsahu, ktoré obsahujú čísla.

Ak máme napríklad v rozsahu A1:A10 osem buniek obsahujúcich čísla, funkcia COUNT nám vráti číslo 8.

Funkcia COUNT


Funkcia COUNTA

Táto funkcia slúži na spočítanie počtu buniek v rozsahu, ktoré nie sú prázdne.

V horeuvedenom príklade by nám táto funkcia vrátila tú istú hodnotu, teda 8. Ak však do prázdnych buniek dáme miesto čísla napríklad text, výsledok funkcie COUNT bude odlišný od výsledku funkcie COUNTA.

Funkcia COUNTA


Funkcia COUNTBLANK

Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu.

Funkcia COUNTBLANK


Funkcia COUNTIF

Vráti počet buniek v rozsahu, ktoré spĺňajú danú podmienku. Ak je na príklad v triede 20 žiakov, a chcem vedieť, koľko žiakov dostalo 1, môžem použiť funkciu COUNTIF.

Funkcia COUNTIF


Funkcia COUNTIFS

Počíta počet buniek podľa zadanej množiny podmienok.

Ako príklad sa pozrime na rovnakú triedu žiakov. Okrem známky máme aj vek žiaka.

Funkcia COUNTIFS priklad

Chceme rýchlo zistiť, koľko 13-ročných žiakov dostalo 4. Použijeme na to funkciu COUNTIFS.

  1. Do prvého argumentu napíšeme prvý rozsah Vek (B2:B21)
  2. Do druhého argumentu napíšeme podmienku pre prvý rozsah, teda 13.
  3. Do tretieho argumentu napíšeme druhý rozsah Známka (C2:C21)
  4. Do štvrtého argumentu napíšeme podmienku pre druhý rozsah, teda hľadanú známku 4.
Funkcia COUNTIFS


V ďalšom článku si ukážeme ďalšie pokročilé Excel funkcie.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!