Funkcia Excel SUMIF

Funkcia SUM | Funkcia SUMPRODUCT | Funkcia SUMIF | Funkcia SUMIFS


V tomto článku si každú z týchto funkcií ukážeme na príkladoch. Tieto funkcie podrobne rozoberám aj vo video kurze, ktorý si môžete vyskúšať zdarma zadaním emailu na hlavnej stránke Easy Excel.

Funkcia SUM

Táto funkcia slúži na spočítanie čísiel v rozsahu buniek.

Ak máme napríklad v rozsahu C3:C9 sedem buniek obsahujúcich čísla, funkcia SUM nám ich spočíta.

Funkcia SUM


Funkcia SUMPRODUCT

Táto funkcia slúži na spočítanie súčinov rozsahov alebo polí buniek.

V horeuvedenom príklade by nám táto funkcia vrátila tú istú hodnotu, teda 46. Ak by sme však mali dva stĺpce čísiel, hodnota by bola rozdielna. Napríklad:

 1. Do buniek D3 až D9 dáme nejaké čísla.
 2. Do prvého argumentu funkcie SUMPRODUCT dáme bunky C3:C9.
 3. Do druhého argumentu dáme bunky D3 až D9
Funkcia SUMPRODUCT

Táto funkcia spočíta súčin nasledovne: C3*D3 + C4*D4 + C5*D5 + ... + C9*D9

Napísané s našimi hodnotami by to bolo: 5*9 + 7*8 + 9*7 + ... + 9*7 = 303

Funkcia SUMPRODUCT priklad


Funkcia SUMIF

Spočíta čísla v rozsahu buniek, ktoré spĺňajú zadanú podmienku.

Napríklad máme v jednom stĺpci mená a v druhom stĺpci počet telefonátov. Ak chceme napríklad sčítať Monikine telefonáty, môžeme použiť funkciu SUMIF:

 1. Do prvého argumentu dáme bunky, ktoré obsahujú mená, teda C3:C9.
 2. Do druhého argumentu dáme podmienku, teda text Monika.
 3. Do tretieho argumentu dáme bunky, ktoré chcem sčítavať, teda D3:D9.

Funkcia SUMIF


Funkcia SUMIFS

Spočíta čísla v rozsahu buniek, ktoré spĺňajú množinu podmienok.

Napríklad máme nasledovnú tabuľku telefonátov. U každého mena volajúceho máme počet telefonátov a aj informáciu, či sa jednalo o prijaté alebo odchádzajúce hovory.

Funkcia SUMIFS

Chceme zistiť, koľko odchádzajúcich hovorov vykonala Monika. Použijeme na to funkciu SUMIFS:

 1. Do prvého argumentu napíšeme rozsah buniek, ktoré chceme počítať (D3:D22).
 2. Do druhého argumentu napíšeme rozsah buniek pre prvú podmienku (B3:B22).
 3. Do tretieho argumentu napíšeme prvú podmienku (Odchádzajúci).
 4. Do štvrtého argumentu napíšeme rozsah buniek pre druhú podmienku (C3:C22).
 5. Do piateho argumentu napíšeme druhú podmienku (Monika).

Funkcia SUMIFS priklad

Otvoriť video kurz

Máte otázky?

Môžem vám s niečím pomôcť? Chýba vám niečo v mojich návodoch? Dajte mi prosím vedieť, aby som to doplnil:


 

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!