Logické funkcie AND, OR a NOT

Funkcia AND | Funkcia OR | Funkcia NOT | Príklad funkcia IF AND OR


Tieto funkcie patria medzi Logické funkcie. V tomto článku sa pozrieme bližšie na každú z nich.

Logické funkcie podrobne rozoberám aj vo video kurze, ktorý si môžete vyskúšať zdarma zadaním emailu na hlavnej stránke Easy Excel.

Funkcia AND

Excel funkcia AND kontroluje, či všetky argumenty tejto funkcie majú hodnotu TRUE (spĺňajú podmienku). Ak áno, tak nám funkcia vráti hodnotu TRUE – teda pravda.

Ako príklad sa pozrieme na výsledky zo skúšky žiakov. Žiak môže dostať známku S vyznamenaním iba ak dostal zo skúšky jednotku a navyše aj odovzdal úlohu na čas.

Funkcia AND

Všimnime si, že Funkcia AND má v tomto príklade dva argumenty:

1. Že žiak dostal zo skúšky 1. (A2=1)

2. Že žiak odovzdal úlohu na čas (B2=“Áno“)

Samozrejme, funkcia môže mať aj viac argumentov. Hodnota všetkých musí byť TRUE na to, aby nám funkcia vrátila hodnotu TRUE.


Funkcia OR

Táto funkcia nám vráti hodnotu TRUE v prípade, ak akýkoľvek z jej argumentov obsahuje hodnotu TRUE. Ak všetky jej argumenty majú hodnotu FALSE, vráti nám FALSE.

Napríklad, ak si chcem dopriať zákusok, iba ak som dostal známku 1 alebo 2, môžem použiť funkciu OR nasledovne.

Funkcia OR

Funkcia OR, podobne ako funkcia AND, môže mať aj viac ako 2 argumenty.


Funkcia NOT

Táto funkcia mení hodnotu TRUE na FALSE a hodnotu FALSE na TRUE. To znamená, že nám akoby zneguje hodnotu, ktorú máme.

Ako príklad si zoberme opäť známky, pričom vieme, že známka môže byť iba od 1 do 5. Cheme dosiahnuť, aby nám vyskočilo Prešiel, pokiaľ sa známka nerovná 5. Môžeme použiť kombináciu Excel funkcie IF a NOT.

Funkcia NOT


Príklad funkcia IF AND OR

V predošlom článku týkajúceho sa Funkcie IF sme na konci mali príklad, v ktorom keď zadáme nulu nám samotná funkcia IF vráti Prešiel.

Keďže 0<=4, funkcia IF nám vráti túto hodnotu. Ak sa však chceme tomuto problému vyvarovať, použijeme vnútri funkcie IF funkciu AND.

Funkcia IF AND

Okrem podmienky A1<=4 sme vo funkcii AND pridali navyše podmienku A1>=1. Obe tieto podmienky musia byť splnené na to, aby nám funkcia vrátila hodnotu TRUE, čiže pravda.

V tomto prípade, ak žiak dostal známku inú ako nižšiu ako 1 alebo vyššiu ako 4, výsledkom bude Neprešiel.

Otvoriť video kurz

Máte otázky?

Môžem vám s niečím pomôcť? Chýba vám niečo v mojich návodoch? Dajte mi prosím vedieť, aby som to doplnil:


 

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!