Logické funkcie AND, OR a NOT

Funkcia AND | Funkcia OR | Funkcia NOT | Príklad funkcia IF AND OR


Tieto funkcie patria medzi Logické funkcie. V tomto článku sa pozrieme bližšie na každú z nich.

Logickým funkciám sa podrobne venujem aj vo video kurze, ktorý si môžete zdarma a bez záväzkov vyskúšať.

Funkcia AND

Excel funkcia AND kontroluje, či všetky argumenty tejto funkcie majú hodnotu TRUE (spĺňajú podmienku). Ak áno, tak nám funkcia vráti hodnotu TRUE – teda pravda.

Ako príklad sa pozrieme na výsledky zo skúšky žiakov. Žiak môže dostať známku S vyznamenaním iba ak dostal zo skúšky jednotku a navyše aj odovzdal úlohu na čas.

Funkcia AND

Všimnime si, že Funkcia AND má v tomto príklade dva argumenty:

1. Že žiak dostal zo skúšky 1. (A2=1)

2. Že žiak odovzdal úlohu na čas (B2=“Áno“)

Samozrejme, funkcia môže mať aj viac argumentov. Hodnota všetkých musí byť TRUE na to, aby nám funkcia vrátila hodnotu TRUE.


Funkcia OR

Táto funkcia nám vráti hodnotu TRUE v prípade, ak akýkoľvek z jej argumentov obsahuje hodnotu TRUE. Ak všetky jej argumenty majú hodnotu FALSE, vráti nám FALSE.

Napríklad, ak si chcem dopriať zákusok, iba ak som dostal známku 1 alebo 2, môžem použiť funkciu OR nasledovne.

Funkcia OR

Funkcia OR, podobne ako funkcia AND, môže mať aj viac ako 2 argumenty.


Funkcia NOT

Táto funkcia mení hodnotu TRUE na FALSE a hodnotu FALSE na TRUE. To znamená, že nám akoby zneguje hodnotu, ktorú máme.

Ako príklad si zoberme opäť známky, pričom vieme, že známka môže byť iba od 1 do 5. Cheme dosiahnuť, aby nám vyskočilo Prešiel, pokiaľ sa známka nerovná 5. Môžeme použiť kombináciu Excel funkcie IF a NOT.

Funkcia NOT

Príklad funkcia IF AND OR

V predošlej kapitole týkajúcej sa Funkcie IF sme na konci mali príklad, v ktorom pri zadaní nuly nám samotná funkcia IF vráti Prešiel, čomu sa chceme vyvarovať. Použijeme na to funkciu AND vo vnútri funkcie IF. Funkcia IF AND

Okrem podmienky A1<=4 sme vo funkcii AND pridali navyše podmienku A1>=1. Obe tieto podmienky musia byť splnené na to, aby nám funkcia vrátila hodnotu TRUE, čiže pravda.

V tomto prípade, ak žiak dostal známku mimo rozmedzia 1 až 4, výsledkom bude Neprešiel.
V ďalšom článku sa pozrieme na Excel funkciu SUMIF.
 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!