Funkcia Excel IF

Čo je funkcia IF | Funkcia IF príklad | Vrátenie hodnoty inej bunky | Vnorená funkcia IF | Logické operátory


Čo je to funkcia IF

Funkcia IF kontroluje, či je splnená podmienka. Vráti jednu hodnotu, ak podmienka platí, a inú hodnotu, ak podmienka neplatí. Ak napríklad chceme porovnať hodnotu dvoch buniek, môžeme použiť funkciu IF.

Funkciu IF podrobne rozoberám aj vo video kurze Excel, ktorý si môžete zdarma a bez záväzkov vyskúšať.

Ukážme si teraz použitie funkcie IF aj na príkladoch.


Funkcia IF príklad

Porovnáme, či sa bunka A1 rovná bunke B1.

Funkcia If

Ako vidíme na obrázku, funkciu IF vytvoríme jednoducho:

  1. Do prvého argumentu sme zadali podmienku.
  2. Do druhého argumentu vložíme hodnotu, ktorú chceme vrátiť, pokiaľ je podmienka splnená.
  3. Do tretiehoargumentu vložímehodnotu, ktorú chceme v prípade, že podmienka nie je splnená.

Keďže 5 sa nerovná 6, teda podmienka nie je splnená, výsledok je: Nerovnajú sa.

Príklad funkcie IF


Vrátenie hodnoty inej bunky

Pri splnení alebo nesplnení podmienky môžeme taktiež vyžiadať hodnotu inej bunky. Napríklad:

  1. V druhom argumente odkazovať na bunku J1.
  2. V treťom argumente odkazovať na bunku J2.

Funkcia IF pre Excel - hodnota inej bunky


Vnorená funkcia IF

Taktiež môžeme použiť jednu funkciu IF vo vnútri druhej.

Pre príklad sa pozrieme na tri možné známky: 1,2,3.
Ak má žiak 1, tak chceme, aby funkcia vrátila Výborný.
Ak 2, tak Chválitebný.
Ak 3, tak Dobrý.

Vnorená funkcia IF pre Excel

Do funkcie IF môžeme vložiť taktiež viacero iných IF funkcií. Napríklad:

Viac vnorených funkcií IF pre Excel


Logické operátory

Okrem rovná sa = môžeme samozrejme použiť aj iné logické operátory.

Operátor

Význam

Príklad

=

rovná sa

A1=C1

>

viac ako

A1>B1

>=

viac ako alebo sa rovná

A1>=E1

<

menej ako

A1< F1

<=

menej ako alebo sa rovná

A1<=D1

<>

nerovná sa

A1<>D1

Napríklad, žiak skúšku Prešiel, ak dostal známku 1 až 4, inak ju Neprešiel.

Logické operátory pre Excel

Ak však do bunky A1 nenapíšeme nič, alebo napíšeme nulu prípadne negatívne číslo, funkcia IF nám vyhodí Prešiel. Toto nie je žiaduci výsledok, preto takúto situáciu treba ošetriť. Ako sa to dá urobiť si pozrieme v sekcii Logické funkcie.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!