Matematické funkcie Excel

Funkcia SUM | SUMIF | Average | COUNT | RAND | ROUND | MOD | ABS | ARABIC


Veľmi významnou súčasťou Excelu sú práve funkcie. Umožňujú nám robiť rôzne výpočty, triediť a získavať požadované hodnoty a vyhľadávať informácie na základe našich požiadaviek.

Medzi najpoužívanejšie funkcie Excelu patria práve matematické funkcie. Dá sa s nimi robiť mnoho dôležitých matematických operácií ako počítanie priemeru, získanie minimálnych či maximálnych hodnôt, alebo robenie súčtov.

V tomto článku si ukážeme najdôležitejšie matematické funkcie na názornom príklade. Ďalšie funkcie nájdete v článku funkcie Excel.


Funkcia SUM

Excel funkcia SUM spočíta hodnoty vo vybraných bunkách.

Má nasledujúci format:

=SUM( adresa-prvej-bunky : adresa-poslednej-bunky )

Ukážme si to na príklade. Máme tabuľku (môžete si ju stiahnuť tu) s obchodnými zástupcami, ktorý predávajú naše produkty. Majú rôzny počet predaných produktov, odpracovaných hodín a hodinovej mzdy.

V tabuľke chceme spočítať počet všetkých odpracovaných hodín dokopy. Napíšeme teda do zvolenej bunky:

  =SUM(D2:D8)

Matematické funkcie

Po stlačení klávesy Enter nám dá Excel funkcia SUM takýto výsledok:

matematicke-funkcie-2

Funkcia SUM sa dá použiť aj na spočítanie normálnych čísiel. Takže napríklad, keď napíšeme:

  =SUM(1,3,5)

Funkcia SUM nám dá výsledok 9.

matematicke-funkcie-3


Funkcia SUMIF

Funkcia SUMIF sčítava hodnoty s nejakou podmienkou.

Presné vysvetlenie tejto funkcie nájdete v samostatnom článku funkcia SUMIF.

Táto funkcia má nasledovný formát:

=SUMIF( rozsah-podmienky, podmienka, rozsah-sčítania )

Napríklad povedzme, že chceme získať počet odpracovaných hodín iba žien. V našom príklade by bola funkcia napísaná takto:

=SUMIF(B2:B8, "=žena", D2:D8)

Všimnite si, že samotná podmienke, teda "=žena", je celá napísaná v úvodzovkách, pretože sa jedná o text.

matematicke-funkcie-4

Po stlačení Enteru nám funkcia SUMIF ukáže, že sa spočítali iba hodnoty v bunkách, ktoré sú v riadkoch s údajmi žien:

matematicke-funkcie-5


Funkcia AVERAGE

Táto matematická funkcia vypočíta priemernú hodnotu rozsahu buniek. V našom príklade by sme mohli zistiť priemerný počet odpracovaných hodín. Napíšeme teda:

  =AVERAGE(D2:D8)
matematicke-funkcie-6

Po stlačení Enteru sa vám priemer vypočíta. Môže však zobraziť príliš veľa desatinných miest, ktoré môžeme znížiť príslušným tlačítkom:

matematicke-funkcie-7

Tip: Rovnako ako pri Excel funkcii SUM, aj pri AVERAGE môžeme použiť podmieňovaciu verziu AVERAGEIF alebo AVERAGEIFS.


Funkcia COUNT

Count patrí medzi matematické funkcie, ktoré sa používajú neustále. Spočíta počet buniek vo zvolenom rozsahu. Takže oproti funkcii SUM nesčítava hodnoty v bunkách, ale iba počet samotných buniek. Napríklad tým môžeme získať počet zamestnancov:

  =COUNT(D2:D8)

matematicke-funkcie-8


Funkcia RAND

Táto funkcia patrí medzi najpoužívanejšie matematické funckie v Exceli. Získame ňou náhodné číslo v rozpätí od 0 do 1. Funkcia neobsahuje žiadny parameter, takže sa píše s prázdnymi zátvorkami:

  =RAND()

matematicke-funkcie-9


Funkcia ROUND

Kvôli anglickému pomenovaniu funkcie sa ROUND podobá na RAND, ale v tomto prípade sa používa na zaokrúhlenie čísla. Má takýto formát:

  =ROUND( bunka-alebo-číslo, počet-desatinných-miest )

Napríklad v predchádzajúcom príklade sme dostali náhodné číslo 0.602828, ktoré si môžeme funkciou ROUND pekne zaokrúhliť na jedno desatinné miesto:

Funkcia ROUND


Funkcia MOD

Touto matematickou funkciou získame zostatok po delení. Formát funkcie je:

  MOD( číslo, deliteľ )

Napríklad:

matematicke-funkcie-11


Funkcia ABS

Táto Excel funkcia patrí medzi menej známe matematické funkcie, ktorá sa používa na získanie absolútnej hodnoty. Napríklad:

matematicke-funkcie-12


Funkcia ARABIC

Toto je veľmi zaujímavá matematická funkcia, ktorou môžeme premeniť rímske číslice na arabské. Napríklad:

matematicke-funkcie-13

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!