Excel šípky

V tomto článku si ukážeme skvelú možnosť, ako pridať šípky pre označenie zmeny čísiel.

Excel šípky v takom prípade vyjadrujú zníženie alebo zvýšenie čísla oproti originálnej hodnote. Napríklad:

Príklad na šípky Excel

Ako pridať šípky do Excelu

Pre predanie takýchto šípok si musíme urobiť pomocný stĺpec (v tejto ukážke to je stĺpec C), do ktorého budeme počítať rozdiel hodnôt medzi stĺpcom B a A. V našom príklade takto:

=B2-A2

Bude to vyzerať následovne:

šípky Excel

Nastavenie podmieneného formátovania pre Excel šípky

Výsledným hodnotám v stĺpci C potom môžeme nastaviť podmienené formátovanie. Označíme bunky, pre ktoré chceme pridať Excel šípky (v našom príklade to je C2, C3 a C4). Klikneme na nástroj "Podmienené formátovanie" a zvolíme možnosť "Nové pravidlo".

šípky Excel

Otvorí sa nám okno s pravidlami formátovania. Urobíme nasledovné nastavenia:

  • Zvolíme "Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt"
  • Ako "Štýl formátovania" zvolíme "Množiny ikon"
  • Vyberieme požadovaný "Štýl ikony", aby sme získali Excel šípky
  • Zaškrtneme "Zobraziť iba ikonu"
  • Ako hodnoty nastavíme v prvom aj druhom prípade číslo "0"

Po kliknutí na tlačidlo "OK" sa nám vytvoria šípky Excel, ktoré sme chceli.

šípky Excel

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!