Odmocnina Excel

Chcete urobiť v programe Excel odmocninu?

Pozrime sa na tri rýchle spôsoby, ako sa dá vypočítať odmocnina Excel.

Funkcia SQRT

Funkcia SQRT je veľmi jednoduchá a plne automatická funkcia, pomocou ktorej vypočítate druhú odmocninu z kladného čísla.

Zápis funkcie je =SQRT(A1)

Pokiaľ by ste túto funkciu použili na záporné číslo, tak by vám program vypíše chybovú hodnotu #ČÍSLO!. Nemusíte sa však ničoho obávať, funkcia SQRT sa dá použiť aj pri záporných číslach. Dané záporné číslo však musíte zabaliť do funkcie ABS.

Zápis funkcie: =SQRT(ABS(A1))

Odmocnina Excel a funkcia POWER

Funkcia POWER sa používa ako mocnina Excel, ale vďaka jednoduchému triku ju môžeme použiť aj na výpočet odmocniny. Ako argument funkcie však musíme použiť hodnotu 1/2.

Zápis funkcie: =POWER(A1,1/2)

Symbol ^ pre odmocninu v Exceli

Symbol ^ sa podobne ako funkcia POWER používa na výpočet mocniny, no pomôže nám aj keď chceme vedieť, ako vyzerá odmocnina Excel. Ako exponent však použijeme hodnotu 1/2.

Zápis: =A1^(1/2)

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!