Percentá výpočet

Čo sú to percentá | Percentá výpočet v Exceli


Čo sú to percentá

Percentá označujú, akú časť tvorí niečo (napríklad číslo X), z niečoho iného (napríklad číslo Y).

Pri takomto porovnaní v percentách predpokladáme, že Y je celok, ktorý má veľkosť 100.

Ak je naše X v porovnaní s Y veľké 20, percentá vypočítame jednoducho:

X / Y = 20 / 100 = 0,2

Výsledok je 0,2

Nás ale zaujíma dostať percentá, teda %. Na to stačí vynásobiť náš výsledok 100 a je to. Čiže 0,2x100 = 20%.

Ak napríklad 2 ľudia z 1000 dostanú vírus, koľko percent to predstavuje?

Už iba stačí toto 0,002 vynásobiť 100, a dostaneme 0,2%. Čiže 0,2 percenta ľudí dostane vírus.


Percentá výpočet v Exceli

Vypočítať percentá je v Exceli mimoriadne jednoduché. Ak máme napríklad 5 rôznych čísiel, a chceme vypočítať, koľko percent predstavuje každé z týchto čísiel, stačí:

  1. Do jedného stĺpca napísať naše čísla.
  2. Do stĺpca hneď vedľa napísať vzorec.

Percenta vypocet

Pre prvé číslo vypočítame percentá vydelením tohto čísla sumou našich všetkých 5 čísiel.

Aby sme mohli túto rovnicu uplatniť aj pre ostatné čísla, pridáme do druhého argumentu dolárové znaky.

Percenta vypocet v Exceli

A následne chytíme myšou dole vpravo ten malý štvorček a potiahneme myšou smerom nadol.

Pouzitie dolarovych znakov

Výsledkom je tabuľka, v ktorej máme pri každom z našich čísiel vyjadrené aj odpovedajúce percentá.

Percenta vypocet vysledok


Chcete sa stať profíkom v Exceli? Excel vás naučíme od základov až na pokročilú úroveň v našom jedinečnom video kurze Excelu. Ak v Exceli už ste profík, dostaňte sa na ešte vyššiu úroveň s našim video kurzom Excel VBA, môžete ho vyskúšať úplne zdarma na hlavnej stránke.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!