Smerodajná odchýlka

Z výberového rozptylu | Z úplnej množiny | Smerodajná odchýlka graf


Slúži na meranie štatistickej disperzie. To znamená, ako široko sú v danej množine hodnoty rozložené. V Exceli existuje vzorec, ktorý nám smerodajnú odchýlku vie rýchlo vypočítať.

Pri výpočte máme dve možnosti.

  1. Počítame z údajov z výberového súboru/výberového rozptylu.
  2. Počítame z údajov z celého súboru/úplnej množiny.

Z výberového rozptylu

Ak počítame z výberového súboru/rozptylu, použijeme funkciu STDEV.S

V prípade, že máte verziu Excel 2007 alebo nižšiu, použite funkciu STDEV

Ak máme napríklad údaje v stĺpci A, vypočítame smerodajnú odchýlku zadaním hodnôt do prvého argumentu.

Smerodajna odchylka


Z úplnej množiny

Ak počítame smerodajnú odchýlku z úplnej množiny, použijeme funkciu STDEV.P

V prípade, že máte verziu Excel 2007 alebo nižšiu, použite funkciu STDEVP

Smerodajna odchylka 2


Smerodajná odchýlka graf

Graf pre smerodajnú odchýlku vytvoríme v Exceli relatívne jednoducho. Ukážeme si to na príklade.

Smerodajná odchýlka príklad

Máme 10 kôl meraní, pri každom z nich máme nameraných 10 hodnôt.

Smerodajna odchylka priklad

Pre každý rad vypočítame priemer s pomocou funkcie AVERAGE.

Funkcia AVERAGE

A vedľa vypočítame smerodajnú odchýlku pomocou Excel funkcie STDEV.S

STDEV.S priklad

Myšou označíme bunky s hodnotami v stĺpci pre priemer a v záložke Vložiť klikneme na 2D čiarový graf so značkami.

Smerodajna odchylka graf

Následne v záložke Formát klikneme na Plocha grafu a vyberieme Rady1.

Smerodajna odchylka graf priklad

V záložke návrh klikneme na Pridať prvok grafu > Chybové úsečky > Ďalšie možnosti chybových úsečiek.

Chybove usecky

Vpravo sa nám objaví okno, v ktorom zaškrtneme úplne na spodku Vlastné a klikneme na Zadať hodnotu.

Excel velkost chyby graf

Vo vyskočenom okienku klikneme na šípku smerujúcu hore pre Kladnú chybovú hodnotu.

Kladna chybova hodnota Excel graf

A vyberieme naše pole smerodajnej odchýlky, teda N2:N11

To isté zopakujeme pre Zápornú chybovú hodnotu a klikneme na OK.

Zaporna chybova hodnota Excel graf

Výsledkom je graf smerodajnej odchýlky.

Smerodajna odchylka graf Excel


Chcete sa naučiť používať Excel naozaj efektívne a to behom pár hodín? Pozrite sa na môj video excel kurz, kde vás naučím to najdôležitejšie z Excelu.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!