Počet pracovných dní

Ak chcete získať počet pracovných dní, Excel vám to rýchlo vypočíta pomocou funkcie: NETWORKDAYS.

Táto funkcia automaticky vylúči víkendy a dokonca sa ňou dá vylúčiť aj vlastný zoznam sviatkov.

Napríklad, ak máte v bunke A1 dátum 1. januára 2021 (piatok) a v bunke B1 máte 31. januára 2021 (nedeľa), môžete použiť tento vzorec:

=NETWORKDAYS(A1, B1)

Výsledok tejto funkcie bude: 21.

Zapamätajte si, že NETWORKDAYS zahrňuje aj dátum začiatku a konca výpočtu, ak to sú pracovné dni. Takže ten 1. január je zopočítaný v konečnom výsledku.

Pomocou NETWORKDAYS môžete vylúčiť aj vlastný zoznam sviatkov. Napríklad, ak máte sviatky v bunkách C1:C10, môžete NETWORKDAYS povedať, aby tieto dátumy odpočítal z konečného výsledku vložením tohto rozsahu do tretieho argumentu funkcie:

=NETWORKDAYS(A1, B1, C1:C10)

Pre počet pracovních dní v jednotlivých rokoch si môžete otvoriť tieto články:

Počet pracovných dní 2017

Počet pracovných dní 2018

Počet pracovných dní 2019

Počet pracovných dní 2020

Počet pracovných dní 2021

Počet pracovných dní 2022

Počet pracovných dní 2023

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!