Zaheslovanie Excelu

Zabezpečenie bunky v Exceli | Zabezpečenie zošita v Exceli | Zabezpečenie Excel súboru | Zaheslovanie Excelu - Všeobecné informácie

V tomto článku si ukážeme rôzne spôsoby pre zaheslovanie Excelu. Heslovanie v tomto prípade budeme nazývať zabezpečenie. Môžeme zabezpečiť buď určité vybrané bunky, alebo celý hárok, zošit či súbor.


Zabezpečenie bunky v Exceli

Ak chceme zaheslovať bunku, prípadne viac buniek, postupujeme nasledovne:

1. Vyznačíme bunky, ktoré chceme zabezpečiť. Napríklad bunky B3:C4.

Zaheslovať Excel bunku

2. Klikneme na ne pravým tlačidlom a vyberieme Formátovať bunky.


3. V záložke Ochrana sa uistíme, že je zaškrtnuté Zamknúť bunky. Klikneme na OK.

Zaheslovať Excel bunky

Tieto kroky 1 až 3 môžeme vykonať aj viackrát, a to pre všetky bunky v hárku, ktoré chceme zabezpečiť. Pre bunky, ktoré chceme, aby ostali nezabezpečené, jednoducho odškrtneme políčko vedľa Zamknúť bunky.

4. Následne klikneme pravým tlačidlom na záložku Hárku a zvolíme Zabezpečiť hárok.

Zabezpečenie buniek v Exceli

5. Zadáme heslo, ktorým chceme hárok zabezpečiť a zaškrtneme zo zoznamu činnosti, ktoré chceme povoliť používateľom aj bez použitia hesla. Stlačíme OK, opäť zadáme to isté heslo pre potvrdenie, stlačíme OK a je to.


Takýmto jednoduchým spôsobom sme si zabezpečili všetky bunky v hárku, ktoré nechceme, aby používateľ menil, pokiaľ nemá heslo.

Pre odheslovanie jednoducho klikneme na záložku hárku pravým tlačidlom, klikneme na Zrušiť zabezpečenie hárka, zadáme heslo a klikneme na OK.

Odheslovanie hárka

Ak by ste chceli naraz takto chceli zabezpečiť viac hárkov, prípadne všetky v zošite, môžete na to použiť jednoduché makro, ktoré som pre vás pripravil v článku Zabezpečenie Excelu pomocou VBA makra.


Zaheslovanie Excelu na celý zošit

Existuje aj všeobecnejšie zabezpečenie, ktoré zabráni používateľovi, ktorý nepozná heslo, meniť štruktúru zošita. Nazývame ho Zabezpečenie zošita. Pri takomto zabezpečení používateľ môže meniť bunky v hárku, ale nemôže ani vytvárať nové hárky, ani skrývať či odkrývať hárky, ani všeobecne meniť štruktúru zošita.

Ako zabezpečiť Excel zošit

V záložke Revízia zvolíme Chrániť a následne vyberieme Zabezpečiť zošit.

Zaheslovanie zošita Excel

Následne zadáme heslo, ktorým chceme zošit zabezpečiť a potom ho ešte raz potvrdíme.

Tým je štruktúra zošita zabezpečená. Ak napríklad klikneme pravým tlačidlom myši na záložku hárku, vidíme, že niektoré možnosti ako napríklad Vloženie hárku nefungujú.

Excel zaheslovanie zošita

Ak by sme chceli zošit odheslovať, jednoducho zase v záložke Revízia zvolíme Chrániť a následne vyberieme Zabezpečiť zošit.


Zabezpečenie Excel súboru

Čo ak by sme chceli ale zaheslovať Excel súbor kompletne, aby ho vedel otvoriť iba používateľ, ktorý pozná heslo? Budeme ho musieť špeciálne uložiť. Poďme sa pozrieť, ako na to.

1. Z hlavného menu vyberieme Uložiť ako, následne vyberieme priečinok, napríklad Tento počítač, a potom klikneme na Ďalšie možnosti.

Zaheslovanie Excel súboru

2. V novom okne klikneme na Nástroje a zvolíme Všeobecné možnosti...

Zaheslovanie súboru Excel

3. V nasledovnom okne máme dve možnosti. Môžeme Excel súbor zaheslovať buď na otvorenie alebo na úpravy. V tomto návode si ukážeme zaheslovanie na otvorenie.

(Ak by ste chceli používateľovi dať možnosť súbor otvoriť bez hesla, ale súbor zabezpečiť proti úpravám, môžete zvoliť heslo na úpravy. Každopádne dávajte pozor, pretože toto pomenovanie je trošku zavádzajúce. Používateľ bude môcť otvoriť a dokonca robiť aj úpravy v samotnom zošite. Jediné, čo nebude môcť je uložiť takto upravený súbor. Bude ho však môcť uložiť ako iný súbor. Miesto takéhoto zabezpečenia proti úpravám odporúčam zabezpečenie všetkých hárkov a štruktúry pomocou makra. Viac v článku Zaheslovanie Excelu pomocou VBA makra (ešte ho pripravujem, bude k zverejnený čoskoro - zapíšte sa do newsletteru, aby som Vám dal vedieť, keď bude publikovaný).

Zadáme teda heslo iba vedľa políčka Heslo na otvorenie. Klikneme na OK, a v ďalšom okne heslo potvrdíme a klikneme na OK, a potom na Uložiť.

Zabezpečiť Excel súbor

Ak chcete skontrolovať, či to funguje, zošit zavrite a následne ho skúste otvoriť. Pre otvorenie bude nutné zadať heslo.

Zaheslovanie Excelu

Zrušenie zabezpečenia Excel súboru

Ak by ste pre tento istý zošit chceli zrušiť toto zabezpečenie, jednoducho podobne ako vo vyššie uvedených bodoch 1 až 3 pri ukladaní to heslo vymažte, kliknite na OK a znovu súbor uložte.

Odheslovanie Excel súboru


Všeobecné informácie pre zaheslovanie Excelu

Akými spôsobmi sa dá Excel zaheslovať?

Ako sme si ukázali v tomto článku, Excel môžete zaheslovať tromi hlavnými spôsobmi:

Zaheslovanie hárku v Exceli

Toto zaheslovanie slúži na zabránenie proti nežiadaným zmenám v hárku zo strany používateľa. Pomocou tohto zaheslovania používateľ nebude môcť napríklad meniť bunku alebo bunky v hárku. Bunky, ktoré chceme chrániť si môžeme vybrať sami. Taktiež sa dá pomocou tohto zabezpečenia zabrániť napríklad zmenám vo formátovaní, odstraňovaním alebo pridávaním riadkov, prípadne stĺpcov, atď. Dokonca môžeme zabrániť používateľovi kliknúť na nami vybrané bunky.

Zaheslovanie zošita v Exceli

Tento typ zaheslovania slúži na ochránenie zošita proti štrukturálnym zmenám, ako napríklad pridávanie alebo odstraňovanie hárkov, zmeny ich názvu alebo poradia, zmeny farieb záložiek hárkov, atď.

Zaheslovanie súboru v Exceli

Toto zabezpečenie slúži na zabránenie otvorenia Excel zošita. Pri takomto zaheslovaní sa Excel súbor, resp. zošit, bez zadania správneho hesla nedá vôbec otvoriť.

V tomto článku sme si ukázali všetky tieto tri typy zaheslovania v prehľadných krokoch. V najnovších verziách Excelu sa dajú tieto zabezpečenia uskutočniť aj v hlavnom menu Excelu, a to v záložke informácie.

Excel zaheslovanie


Nakoľko je zaheslovanie v Exceli bezpečné?

Zabezpečenia, ktoré sú v Exceli možné, ochránia váš hárok, zošit, alebo súbor pred nežiadanými zmenami bežných používateľov. Táto ochrana však nie je neoblomná. Človek nemusí byť hacker na to, aby pomocou makier štandardné zabezpečenia Excelu vedel obísť. Preto majte na vedomí, že zaheslovanie Excelu nepredstavuje 100 percentnú ochranu.


Zaheslovanie Excelu pomocou Makier

Samozrejme sa Excel dá zabezpečiť aj pomocou makier. Zabezpečenie pomocou makier vám môže výrazne zrýchliť prácu, napríklad ak chcete zabezpečiť viac hárkov naraz, alebo ak chcete Excel zaheslovať vždy pri zavretí zošita. V článku Zabezpečenie Excelu pomocou VBA makra si ukážeme hlavné možnosti zabezpečenia zošita pomocou makier. Taktiež v ňom nájdete predpripravené makrá, ktoré môžete ihneď použiť!

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!