Vianočný stromček v Exceli

Vytvorte si v Exceli krásny vianočný stromček spôsobom, ktorý využíva iba vzorce.

Nie sú potrebné žiadne makrá ani VBA.

Takto vyzerá výsledok:


Ako urobiť vianočný stromček v Exceli

1. Otvorte si prázdny hárok a označte stĺpce C až Y (pre označenie celých stĺpcov kliknite na názov stĺpcu C a pretiahnite myšou až na Y).


2. Na záložke Domov kliknite na Formátovať a zvoľte Šírka stĺpca.


3. Zadajte hodnotu 2.70 a potvrďte tlačidlom OK.


4. Stĺpce sa tým zúžili. Teraz označte riadky 1 až 12 (podobne ako pri stĺpcoch, kliknite nanázov riadku 1 a pretiahnite myšou až na 12).


5. Na záložke Domov kliknite na Formátovať a zvoľte Výška riadka.


6. Zadajte hodnotu 33.80 a potvrďte tlačidlom OK.


8. Označte bunku C1 a vložte tam tento vzorec:

=IF(ABS(COLUMN($N$1)-COLUMN())<=ROW()-1,RANDBETWEEN(1,10),"")

Poznámka: Ak vám vzorec nefunguje, skúste všetky čiarky vo vzorci nahradiť bodkočiarkami.


Ak máte záujem vedieť, čo tento vzorec robí, teraz si to vysvetlíme. V opačnom prípade môžete preskočiť na ďalší krok.

Ako viete, funkcia IF má tri parametre:

- prvý parameter je podmienka,

- druhý parameter je žiadaná hodnota v prípade, že podmienka platí,

- a tretí parameter je žiadaná hodnota v prípade, že podmienka neplatí.

V našom vzorci je podmienka takáto:

ABS(COLUMN($N$1)-COLUMN())<=ROW()-1

Funkcia ABS vracia absolútnu hodnotu čísla, teda napríklad z čísla -1 vráti +1 a napríklad z čísla +5 vráti +5.

V slovnom podaní by sme tento vzorec mohli prepísať na:

absolútna hodnotaz výsledku ( COLUMN($N$1) mínus COLUMN() ) je menšia ako alebo rovná ( ROW() mínus 1 )

$N$1 je pozícia vrchu stromčeka v absolútnom adresovaní, teda sa nemení, keď kopírujeme vzorec do ďalších buniek.

Pomocou funkcie COLUMN($N$1) získame číslo stĺpca, v ktorom je vrch stromčeka, čiže 14 (stĺpec N ještrnásty stĺpec v poradí).

Od tejto štrnástky odpočítame COLUMN(), čiže číslo stĺpca danej bunky, v ktorej sa odohráva výpočet. Napríklad, v bunke P4 to bude 16 (stĺpec P je šestnásty v poradí).

Výsledok porovnáme s číslom riadku získaného z funkcie ROW() mínus jedna. Pre bunku P4 je číslo riadku štvorka, z ktorej po odčítaní jednotky získame trojku. Čiže, pre bunku P4 by mal vzorec takýto výpočet:

absolútna hodnota zo výpočtu (14 – 16) je menšia alebo rovná výpočtu (4 – 1)

Z čoho nám vyjde pravda, takže v bunke L4 sa zobrazí náhodné číslo vďaka:

RANDBETWEEN(1,10)

V prípade nepravda zostane bunka prázdna.

Pokračovanie

9. Po zadaní vzorca do bunky C1 by sa nemalo zobraziť nič, pretože výsledok vzorca v tejto bunke je nepravda. Teraz však označte túto bunku, kliknite na malé plusko v jej pravom dolnom rohu a pretiahnite myšou až na bunku Y1, čím sa vzorec skopíruje do všetkých buniek v rozsahu.


10. V bunke N1 sa zobrazí náhodné číslo. Teraz celý tento rozsah buniek C1:Y1 opäť rovnakým spôsobom pretiahnite až na riadok 12.


11. Vytvorí sa vám stromček z náhodných čísiel. Poďme ho teraz ozdobiť. Označte celý rozsah C1:Y12 a v záložke Domov kliknite na Podmienené formátovanie, kde zvoľte Nové pravidlo.


12. Vyberte možnosť Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať. Napíšte tam vzorec:

=ISNUMBER(C1)

Tento vzorec vracia pravda, ak bunka obsahuje číslo. Následne kliknite na tlačidlo Formát.


13. V záložke Výplň kliknite na Ďalšie farby.


14. Vyberte zelenú a potvrďte tlačidlom OK.


15. Teraz prepnite na záložku Písmo a nastavte ako farbu písma rovnakú zelenú.


16. Potvrďte tlačidlom OK.


17. A ešte raz OK.


18. Ostáva posledný krok, ktorým je ozdobenie stromčeka svetielkami. Označte celý výber C1:Y12 a kliknite na Podmienené formátovanie. Tam zvoľte možnosť Množiny ikon a vyberte farebné gule.


19. Ešte môžete urobiť peň stromčeku označením výber M13:O15 a vyplnením hnedou farbou.


20. Stromček je hotový. Skúste stlačiť a podržať klávesu F9 :)


Zdroj článku je server TeachExcel.

Naučte sa Excel pomocou videí v našom online kurze.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!