Vážený priemer Excel

Vážený priemer je potrebné použiť vtedy, ak majú jednotlivé hodnoty rôznu dôležitosť.

Ak by mali všetky hodnoty rovnakú dôležitosť, vážený priemer by bol rovnaký ako aritmetický priemer. Aritmetický priemer dokážeme vypočítať veľmi jednoducho, napríklad pomocou funkcie AVERAGE.

V tomto článku si však ukážeme, ako vypočítať vážený priemer Excel.

Pre lepšie pochopenie si výpočet váženého priemeru v Exceli a jeho použitie ukážeme na nasledujúcom príklade.

Rozdiel medzi aritmetickým a váženým priemerom

Prvá objednávka 10 debničiek jabĺk bude stáť v prepočte 0,20 eur za debničku.

Z dôvodu zvýšenia nákladov na prepravu však bude druhá objednávka 40 debničiek jabĺk stáť v prepočte 0,30 eur za debničku.

Ak by sme chceli získať priemerné náklady pomocou aritmetického priemeru, tak by sme získali nasledovnú hodnotu: (0.20 €+0.30 €)/2 = 0,25 €.

Táto hodnota však vôbec nie je presná, pretože neberie do úvahy fakt, že až o 30 viac debničiek bolo zakúpených v cene 0.30 €, než v cene 0.20 €. A presne v takomto prípade nemôžeme použiť aritmetický priemer, ale na to aby sme zistili celkové náklady, použijeme vážený priemer.


Na výpočet váženého priemeru postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Do pracovného hárku zadajte nasledujúce údaje a teraz sú dve možnosti, ako môže vážený priemer Excel vypočítať:
vazeny-priemer-excel

Výpočet váženého priemeru pomocou vzorca

Zadajte dole uvedený vzorec do ľubovoľnej prázdnej bunky, aby boli jednotlivé cenové hodnoty vážené počtom predaných kusov, teda

=(A2*B2 + A3*B3 ) / SUM(B2:B3)

Vážený priemer Excel pomocou funkcie SUMPRODUCT

Alebo pre dosiahnutie rovnakého výsledku môžeme použiť aj Excel funkciu SUMPRODUCT, ktorá váženie jednotlivých hodnôt urobí za nás

=SUMPRODUCT(A2:A3,B2:B3)/SUM(B2:B3)

vazeny-priemer-excel-2

Tieto dva spôsoby vám pomôžu vypočítať vážený priemer v Exceli. Ak máte záujem naučiť sa všetko praktické pre Excel, odporúčam vám naše kurzy Excelu.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!