Výpočet DPH v Exceli

Výpočet ceny s DPH | Výpočet ceny bez DPH


Výpočet DPH (daň z pridanej hodnoty) v programe Excel je v skutočnosti veľmi jednoduchý. Nepotrebujete totiž žiadne dlhé vzorce a poradíte si aj so základnou matematikou.

Ak teda chcete zistiť, ako urobiť výpočet DPH v Exceli, musíte cenu bez DPH vynásobiť percentom dane prevedeným na desatinnú hodnotu (napríklad 20% daň je 0,20). Vzorec na výpočet DPH:

DPH = (cena-bez-DPH * 0.20)

Pomocou tohto jednoduchého vzorca získame výšku dane. Ak má nákup hodnotu napríklad 100 eur bez DPH, tak samotné DPH bude (100 * 0.20) a teda 20 eur.

Tip: Dajte si pozor, ako v Exceli píšete desatinnú čiarku. V slovenčine desatinné miesta oddeľujeme čiarkou, ale v Exceli sa veľakrát používa bodka (v závislosti na vašich jazykových nastaveniach).

Tip 2: Ak hľadáte bližší popis pre percentá, pozrite si článok Percentá výpočet v Exceli.

Výpočet DPH v Exceli

Ak chceme vypočítať konečnú cenu s DPH, stačí spočítať cenu bez DPH s daňou:

celková-cena-s-DPH = cena-bez-DPH + DPH 

Keď to rozpíšeme:

celková-cena-s-DPH = cena-bez-DPH + (cena-bez-DPH * 0.20)

Ak napríklad bunka A1 obsahuje hodnotu ceny bez DPH (100 eur) a bunka A2 percentuálny podiel DPH (20% alebo 0.20), tak vzorec na výpočet bude vyzerať nasledovne:

celková-cena-s-DPH = (A1 * A2) + A1

Výpočet DPH v Exceli - ukážka 1

Výpočet ceny bez DPH v Exceli

Rovnako môžeme použiť program Excel aj na opačnú operáciu a zistenie základnej ceny bez DPH. Použijeme vzorec:

cena-bez-DPH = celková-cena-s-DPH / (1 + 0.20)

V nadväznosti na ten istý príklad, ktorý sme vyššie použili, ak budeme v bunke A1 udávať cenu s DPH (120 eur) a v bunke A2 percentuálny podiel DPH (20%), vzorec bude vyzerať:

cena-bez-DPH = A1 / (1 + A2)
Výpočet DPH v Exceli - ukážka 2


Odporúčam Vám tiež pozrieť si podrobný návod pre súčet v Exceli.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!