Počet pracovných dní 2018

Počet pracovných dní so sviatkami

Na výpočet počtu pracovných dní v Exceli použijeme funkciu NETWORKDAYS v dvoch krokoch:

  1. Ako prvý argument vyplníme deň začiatku roka, teda 1/1/2018 (Excel hodnota tohto dňa je 43101).
  2. Ako druhý argument vyplníme deň konca roka, teda 31/12/2018 (Excel hodnota 43465)
Pocet pracovnych dni 2018

Výsledok je 261 pracovných dní. Tento súčet však počíta aj sviatky. Ak by sme chceli počet pracovných dní bez sviatkov, musíme Excelu povedať, kedy máme na Slovensku sviatky.

Počet pracovných dní bez sviatkov

Ak by sme chceli počet pracovných dní 2018 bez sviatkov, do tretieho argumentu vo funkcii NETWORKDAYS musíme pridať sviatky na Slovensku.

Pocet pracovnych dni 2018 v Exceli

Čisto pracovných dní po odpočítaní sviatkov máme na Slovensku v roku 2018 teda 250.

(Excel hodnoty sviatkov pre každý rok pre skopírovanie do Vášho Excelu som pre Vás pripravil v tomto článku)


Staňte sa profíkom v Exceli s našimi video kurzami Excelu.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!