Počet pracovných dní 2019

Počet pracovných dní so sviatkami

Na výpočet počtu pracovných dní v Exceli použijeme funkciu NETWORKDAYS v dvoch krokoch:

  1. Ako prvý argument vyplníme deň začiatku roka, teda 1/1/2019 (Excel hodnota tohto dňa je 43466).
  2. Ako druhý argument vyplníme deň konca roka, teda 31/12/2019 (Excel hodnota 43830)

Pocet pracovnych dni 2019

Výsledok je 261 pracovných dní. Tento súčet však počíta aj sviatky. Ak by sme chceli počet pracovných dní bez sviatkov, musíme Excelu povedať, kedy máme na Slovensku sviatky.

Počet pracovných dní bez sviatkov

Ak by sme chceli počet pracovných dní 2019 bez sviatkov, do tretieho argumentu vo funkcii NETWORKDAYS musíme pridať sviatky na Slovensku.

Pocet pracovnych dni 2019 v Exceli

Čisto pracovných dní po odpočítaní sviatkov máme na Slovensku v roku 2019 teda 250.

(Excel hodnoty sviatkov pre každý rok pre skopírovanie do Vášho Excelu som pre Vás pripravil v tomto článku)


Staňte sa profíkom v Exceli s našimi video kurzami Excelu.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!